Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

Fear A'An BhàtaBháid

'SIs tricminic mi sealltainnag amharc bhonón chnoc asis àirdeairde
FeuchFéach am faican bhfeicfidh mi fear a'an bhàtabháid
An tigAn dtiocfaidh thu an-diughinniu no an tigan dtiocfaidh thu a-màireachamárach?
'SIs mura tigdtagann thu idirar chor ar bith gur truaghsuarach a thaatá mi
Tha mo chridhe-sachroíse briste, brùitebrúite
'SIs tricminic na deòirdeora a'ag ruithrith o'mó mo shùileanshúile
An tigAn dtiocfaidh thu a-nochdanocht no am bian mbeidh mo dhùildhúil riutleat?
No an dùinndúnfaidh mi an doras le osnahosna thùrsaichbhuartha?

FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
Mo shoraidh slanslán leat, gach àit'áit an tèida rachaidh thu

Tha mo chridhe-sachroíse briste, brùitebrúite
'SIs tricminic na deòirdeora a'ag ruithrith o'mó mo shùileanshúile
An tigAn dtiocfaidh thu a-nochdanocht no am bian mbeidh mo dhùildhúil riutleat?
No an dùinndúnfaidh mi an doras le osnahosna thùrsaichbhuartha?
'SIs tricminic mi faighneachdag fiafraí de luchdlucht namna bàtambád
AmAn fac'bhfaca iadsiad thuthú no a bheilan bhfuil thu sàbhailtsábháilte
Ach 'sis ann a thaatá gach aon dhiubhdíobh gràitinnag rá
Gur gòrachamaideach mise ma thug mithugaim gràdhgrá dhutduit

FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
FhirFir a'an bhàtabháid 'sis na ho ro eile
Mo shoraidh slanslán leat, gach àit'áit an tèida rachaidh thu

FhirFir a'an bhàtabháid!