Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An seaċtṁaḋseachtú althalt.

Do’nDen dara gaḃáilgabháil do rinneaḋa rinneadh ar Éirinn ann soanseo, eaḋoneadhon, gaḃáilgabháil clainne NeiṁeaḋNeimhidh.

Do ḃíBhí, iomorroiomorra, Éire fás trioċatríocha bliaḋanbliain d’éistar éis táiṁtáimh sleaċtasleachta ṖarṫolóinPharthaláin, go dtáiniggur tháinig NeiṁeaḋNeimheadh mac Agnomain, micmhic PaimpPhaimp, micmhic TaitTháit, micmhic SearaSheara, micmhic SrúShrú, micmhic Easrú, micmhic FraimintFhraimint, micmhic FaṫaċtaFhathachta, micmhic MagogMhágóg, mic IafeṫIáfat, d’áá háitiuġaḋháitiú. Óir is dode ċlainnchlann ṀagogMhágóg gaċgach gaḃáilgabháil d’ár’dár ġaḃghabh Éire iar ndílinnndíle. Ag Srú mac Easrú scarasa scarann ParṫolónParthalán agus Clanna NeiṁeaḋNeimhidh re’ railele chéile; agus ag Seara scaraida scarann Fir bolgBolg, TuaṫaTuatha Dé Danann, agus mic MíleaḋMhíle. Agus is ScoitḃeurlaScotbhéarla do ḃía bhí ag gaċgach cineaḋcine ḋíoḃdíobh. Is follusfollas sin as an uair táiniga tháinig IoṫIoth mac Breogáin i n-Éirinnin Éirinn; óir is trétrí ScoitḃeurlaScotbhéarla do laḃaira labhair féin agus TuaṫaTuatha Dé Danann re’ railele chéile, agus aduḃradardúradar gurabgur dode ṡlioċtshliocht ṀagogMhágóg iad, leaṫleath ar leiṫleith. AdeirDeir drong eile gurabgur dode ṡlioċtshliocht an ṁicmhic do ḟágaiḃa d’fhág ParṫolónParthalán ṫoirthoir (AḋlaAdhla a ainm) do NeiṁeaḋNeimheadh. Is é raon i n-ar’inar ġaḃghabh NeiṁeaḋNeimheadh ag teaċtteacht i n-Éirinnin Éirinn dó, ó’nón Scitia ar an ḃfairrgebhfarraige gcaoilchaol atá ag teaċtteacht ó’nón aigéan d’á ngairṫearngairtear ‘Mare Euxinum,’ is í is teorateorainn idir an leaṫleath ṫiar-ṫuaiḋthiar thuaidh do’nden AsiaÁise agus an leaṫleath ṫoir-ṫuaiḋthoir thuaidh do’nden Eoraip; agus ar an roinn ṫiar-ṫuaiḋthiar thuaidh do’nden AsiaÁise atáidatá SléiḃteSléibhte RiffeRife, do réirde réir Pomponius Mela, i gcoṁroinngcomhroinn na caol-ṁaracaolmhara doa luaiḋeamarluamar agus an aigéin tuaisceartaiġthuaisceartaigh. TugThug láiṁlámh ndeisdheas do ṠléiḃteShléibhte RiffeRife, go ndeaċaiḋndeachaigh ’sansan aigéan buḋó ṫuaiḋthuaidh; agus láiṁlámh ċlíchlé do’ndon Eoraip gogur ráinigráinigh i n-Éirinnin Éirinn. CeiṫreCeithre longalong deugdéag agus fiċefiche líon a ċoḃlaiġchabhlaigh, agus deiċneaḃardeichniúr agus fiċefiche i ngaċngach loinglong díoḃdíobh.

Starn, IarḃoinelIarbhoinel FáiḋFáidh, Ainninn, agus FearġusFearghus LeiṫḋeargLeathdhearg, anmannaainmneacha ceiṫreceithre macmic NeiṁeaḋNeimhidh.

CeiṫreCeithre loċ-ṁaḋmannalochmhaidhmeanna i n-Éirinnin Éirinn i n-aimsirin aimsir NeiṁeaḋNeimhidh, eaḋoneadhon, LoċLoch mBreunainnmBréanainn ar MaġMhagh n-asailnAsail i n-Uiḃin Uíbh Nialláin, LoċLoch MuinreaṁairMuinreamhair ar MaġMhagh Sola i LaiġniḃLaighin: i gcionni gceann deiċdeich mbliaḋanmbliain iar roċtainrochtain Éireann do NeiṁeaḋNeimheadh, roa ling LoċLoch DairḃreaċDairbhreach agus LoċLoch Ainninn ar MaiġMhaigh mórMór i Míḋe. Óir an tan doa clasaḋclasaíodh feart Ainninn, is ann doa ling LoċLoch Ainninn. Is dode ḋearḃaḋdhearbhú gurabgur i n-aimsirin aimsir NeiṁeaḋNeimhidh roa ṁuiḋsiodmhaidhm na loċalocha soseo, do rinneaḋrinneadh an rann soseo: —

CeiṫreCeithre loċaloch fofaoi linn lóirleor
Do ḃruċtBhrúcht tarthar ḞoḋlaFhodhla ḃfíor-ṁóirfíormhór: —
LoċLoch DairḃreaċDairbhreach, LoċLoch mBreunainnmBréanainn mbinnbinn,
LoċLoch MuinreaṁairMuinreamhair, LoċLoch n-AinninnnAinninn.

Is túsgatúisce do euga d’éag bean NeiṁeaḋNeimhidh i n-Éirinnin Éirinn ioná Ainninn, — MáċaMacha a hainm; agus an dara bliaḋainbliain deugdéag iar dteaċtdteacht i n-Éirinnin Éirinn dóiḃdóibh, fuair an ṀáċaMhacha soseo bás; agus ba híseise ceudṁarḃchéad mharbh Éireann iar dteaċtdteacht NeiṁeaḋNeimhidh innteinti. Agus is uaiṫeuaithi ainmniġṫeara ainmnítear ÁrdArd MáċaMhacha, óir is ann do haḋnaiceaḋa adhlacadh í. Do tógḃaḋTógadh dhá ríoġráiṫríráith le NeiṁeaḋNeimheadh i n-Éirinnin Éirinn, eaḋoneadhon RáiṫRáth ĊinneiċCinneich i n-Uiḃin Uíbh Nialláin, agus RáiṫRáth CiombaoṫCiombaoth i SeiṁneSeimhne. CeiṫreCeithre mic ṀadáinMhadáin ṀuinreaṁairMhuinreamhair d’Ḟoṁórċaiḃd’Fhomhóraigh doa ṫógaiḃthóg RaiṫRáth ĊinneiċCinneich i n-aonin aon , Bog, RoḃogRobhog, RuiḃneRuibhne, agus Rodan a n-anmannan-ainmneacha: agus do ṁarḃmharaigh NeiṁeaḋNeimheadh ar a ḃáraċarna mhárach iad i sansa maidin, i nDairenDoire Liġe, d’eagla go gcinnfidís ar ṫóġáilthoghail na ráṫarátha arís; agus do haḋnaiceaḋa adhlacadh ann sinansin iad.

Ro sleaċtaḋSleachtadh dhá ṁaiġmhá deugdéag a coill le NeiṁeaḋNeimheadh i n-Éirinnin Éirinn, eaḋoneadhon, MaġMagh Ceara, MaġMagh Neara, MaġMagh Cúile TolaḋToladh, MaġMagh LuirgLoirg i gConnaċtaiḃgConnachta, MaġMagh ToċairTóchair i dTír EoġainEoghain, LeacṁaġLeacmhagh ’sansa MúṁainMumhain, MaġMagh mBreasa i LaiġniḃLaighin, MaġMagh Luġaḋ i n-Uiḃin Uíbh Tuirtre, MaġMagh SeirioḋSeireadh i dTeaṫḃadTeafa, MaġMagh SeiṁneSeimhne i nDál n-ÁruiḋenÁraí, MaġMagh MuirṫeiṁneMuirtheimhne i mBreaġaiḃmBreaghaibh, agus MaġMagh MáċaMacha i n-Oirġiallaiḃin Oirialla.

Do ḃrisBhris NeiṁeaḋNeimheadh trí caṫachath ar ḞoṁórċaiḃFhomhóraigh, eaḋoneadhon, loingsiġloingsigh dode ṡlioċtshliocht ĊaimChaim roa ṫriallthriall ó’nón AifricAfraic; táinigtháinig ar teiṫeaḋteitheadh go hoiléanaiḃhoileáin iarṫairiarthair Eorpa, agus do ḋéanaṁdhéanamh gaḃáltaisgabháltais dóiḃdóibh féin, agus ar teiṫeaḋteitheadh roimh slioċtshliocht Seim d’eagla go raċaḋrachadh acaacu orraorthu, a losas los na mallaċtamallachta do ḟágaiḃa d’fhág NoeNaoi ag Cam ó’ónar dtángadarthángadar, ionnusionas gur ṁeasadarmheasadar, ó ḃeiṫbheith i n-imċianin imigéin uaṫauathu, iad féin doa ḃeiṫbheith innill ó smaċtsmacht sleaċtashleachta Seim: gogur dtángadarthángadar, uime sin, go hÉirinn, gur briseaḋbriseadh na trí caṫachath reaṁráiḋteréamhráite orraorthu; eaḋoneadhon, caṫcath SléiḃeSléibhe BáḋnaBádhna, caṫcath RuisRois FraoċáinFraocháin i gConnaċtaiḃgConnachta, i n-ar’inar ṫuitthit Gann agus Geanann, dhá ṫaoiseaċthaoiseach na ḃFoṁóraċbhFomhórach, agus caṫcath MurḃuilgMhuirbhoilg i nDál Riada, eaḋoneadhon, an Rúta, áit i n-ar’inar ṫuitthit Starn mac NeiṁeaḋNeimhidh le Conaing mac FaoḃairFaobhair a leiṫeaḋleithead LaċtṁaiġeLachtmhaighe. Do ċuirChuir fós caṫcath CnáṁroisCnámhrois i LaiġniḃLaighin, mar ar’ar cuireaḋcuireadh ár ḃfearbhfear Éireann um ArturArtúr mac NeiṁeaḋNeimhidh, eaḋoneadhon, mac rugaḋrugadh i n-Éirinnin Éirinn dó; agus um Iobcán mac Stairn micmhic NeiṁeaḋNeimhidh. GiḋeaḋCé ea, is le NeiṁeaḋNeimheadh roa briseaḋbriseadh na trí caṫachath soseo forar ḞoṁórċaiḃFhomhóraigh, aṁailamhail dearḃaida dhearbhaíonn na rainn seo síos: —

Do ḃrisBhris NeiṁeaḋNeimheadh, — niaṁḋaniamhrach a neart, —
Ro sáiṫeaḋSáithíodh a leaċtleacht, dar liom,
Gann agus Geanann dia ġreisghreas,
AttroċairThorchair leis, ceann a gceannceann ar cheann.
Geanann rele NeiṁeaḋNeimheadh ba sgíṫscíth
A leaċtleacht fríṫfríth, ga leaċtleacht is mó
Le Starn mac NeiṁeaḋNeimhidh anall
TorċairThorchair Gann, agus ní gó.
CaṫCath MurḃuilgMuirbhoilg, é a ċuirchuir,
Go ro-dluiġeaḋro-dluigheadh, roa ba dúr;
Do ṁuiḋmhuidh rele NeiṁeaḋNeimheadh na n-arm,
Gion go dtáiniggur tháinig Starn ar gcúl.
ReLe caṫcath CnáṁroisCnámhrois, do ḃía bhí an-allanall,
Is mór ann dode ċíorḃaḋchíoradh cnis;
Artúr, Iobcán torċairthorchair ann
AċtAch giḋ ann ar Gann do ḃrisa bhris.

Iar sin fuair NeiṁeaḋNeimheadh bás dode ṫáṁthámh i n-Oiléanin Oileán ÁrdaArda NeiṁeaḋNeimhidh, i gCríċgCríoch LiaṫáinLiatháin ’sansa MúṁainMumhain, d’á ngoirṫearngairtear OiléanOileán Mór an BarraiġBharraigh: agus dhá ṁílemhíle dode ḋaoiniḃdhaoine i maillemaille ris, idir ḟearfhear agus mnaoibhean.

BaoiBhí daoirse agus doċraidedochraide mórmhór as a haiṫleaithle sin ar ċlainnchlann NeiṁeaḋNeimhidh ag FoṁórċaiḃFomhóraigh, ag díoġailtdíoghail na gcaṫgcath do ḃrisa bhris NeiṁeaḋNeimheadh orraorthu. Morc, iomorroiomorra, mac DeileaḋDeileadh, agus Conaing mac FaoḃairFaobhair, ó’óna ngairṫearngairtear Tor Conaing i n-imealin imeall Éireann ṫuaiḋthuaidh, ag a raiḃeraibh loingeas, agus iad ’naina gcóṁnuiḋegcónaí i dTor Conaing, d’á ngairṫearngairtear Toirinis, ag taḃaċtobhach cíosa ar ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh: agus ba héba é méid an ċíosachíosa soinsin dhá dtrianthrian clainne, eaṫaeatha, agus bleaċtableachta fear n-ÉireannnÉireann doa ṫioḋlacaḋthíolacadh dóiḃdóibh gaċagach bliaḋnabliana OiḋċeOíche SaṁnaShamhna go MaġMagh gCéidne idir DroḃaoisDrobhaois agus Éirne. Is uime gairṫeara ghairtear MaġMagh gCéidne ḋede, ar a ṁioncamhinice doa beirṫíbheirtí an ċáincháin gusgo dtí an Maġ gceudnachéanna.

Do ḃíBhí tuilleaḋtuilleadh daoirse ag FoṁórċaiḃFomhóraigh ar ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh, eaḋoneadhon, trí lán-sluaisdelánsluaiste as gaċgach aoin-teallaċaon teaghlach i n-Éirinnin Éirinn, d’uaċtard’uachtar bainne, dode ṁinmhin cruiṫneaċtachruithneachta, agus d’im, do ḃreiṫbhreith go Morc agus go Conaing go Toirinis; agus ban-ṁaorbanmhaor d’á ngairṫíngairtí LiaġLiagh, ag taḃaċtobhach na cánacánach soinsin seaċnóinseachnóin Éireann gonaḋgonadh do’ndon ċáincháin sin doa ráiḋeaḋdúradh an rann soseo: —

An ċáincháin sin roa cumaḋcumadh ann,
Trí liaċaliach noċanach lán-ġannlánghann;
LiaċLiach uaċtairuachtair bainne bleaċtableachta,
Is liaċliach mine cruiṫneaċtacruithneachta,
An treas fiaċfiach, — linne ba lonn, —
LiaċLiach ime uaisde d’annlannd’anlann.

GaḃaisGhabh, tratrá, fearg agus loinne fir Éireann trétrí ṫruimethroime an ċiosachíosa agus na cánacánach soinsin, ionnusionas go ndeaċsadndeachaigh siad do ċaṫuġaḋchathú risleis na FoṁórċaiḃFomhóraigh. Is aire doa gairṫíghairtí FoṁóraiġFomhóraigh ḋíoḃdíobh, eaḋoneadhon, ó n-aóna mbeiṫmbeith ag déanaṁdéanamh fóġlafoghla ar muir: FoṁóraiġFomhóraigh .i. foṁuiriḃfomhuirí.

BadarBhí siad, tratrá, trí deaġ-laoiċdea-laoich ag ClannaiḃClanna NeiṁeaḋNeimhidh ’sansan ionḃuiḋionú seo, eaḋoneadhon, BeoṫaċBeothach, mac IarḃoineoilIarbhoineoil ḟáṫaiġFháthaigh micmhic NeiṁeaḋNeimhidh; FearġusFearghus LeiṫḋeargLeathdhearg mac NeiṁeaḋNeimhidh; agus Earglan mac Beoáin micmhic Stairn micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, go n-agona ḋádhá ḃráṫairbhráthair, eaḋoneadhon, ManntánMantán agus IarṫaċtIarthacht: agus ba héba é a líon, trioċatríocha míle ar muir, agus an uiṁiruimhir ċeudnachéanna ar tír, aṁailamhail foillsiġeasa fhoilsíonn an rann soseo: —

Trí fiċidfichid míle, — moḋmodh ngléglé, —
Ar tír agus ar uisgeuisce;
Is é líon lodor ó aóna dtoiġdteach,
Clanna NeiṁeaḋNeimhidh do’ndon toġailtoghail.

Ro toġlaḋToghladh an tor ann sinansin, agus tuitisthit Conaing go n-agona ċlainnchlann le clannaiḃclanna NeiṁeaḋNeimhidh. Iar sin tugthug Morc mac DeileaḋDeileadh luċtlucht trí ḃfiċefichid long ó’nón Afraic go Toirinis, go dtuggur thug caṫcath do ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh, gur coṁṫuitsiodchomhthiteadar leaṫleath ar leiṫleath, agus gur báiṫeaḋbádh gaċgach aon ná’rnár marḃaḋmaraíodh ḋíoḃdíobh, aċtach Morc agus beagán d’á ḃuiḋinbhuíne doa ġaḃghabh sealḃseilbh an oiléinoileáin; óir níor ṁoṫuiġsiodmhothaíodar an ḟairrgefharraige ag teaċtteacht fúṫafúthu rele dúire an ċaṫuiġṫechathaithe, ionnusionas naċnach teurnadtéarnaigh dode ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh (an ṁéidméid do ḃía bhí ’sansa gcaṫuġaḋgcathú soseo ḋíoḃdíobh) aċtach luċtlucht aon-ḃáirceaon bháirc i n-aina raiḃeraibh trioċatríocha tréin-ḟeartréanfhear, um triartriúr taoiseaċtaoiseach, eaḋoneadhon, Simeon Breac mac Stairn micmhic NeiṁeaḋNeimhidh; IobáṫIobáth mac BeoṫaiġBeothaigh micmhic IarḃoineoilIarbhoineoil FáiḋFáidh, micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, agus Briotán Maol, mac ḞearġusaFhearghusa LeiṫḋeirgLeithdheirg mic NeiṁeaḋNeimhidh, aṁailamhail adeira deir an rann: —

AċtAch aon-ḃárcaon bhárc go n-agona luċtlucht lórleor,
ṫeurnathéarnaigh ḋíoḃdíobh, líon a slóġslua,
Simeon, agus IobáṫIobáth bil,
Is Briotán Maol, ’sansa loinglong sin.

Iar dteaċtdteacht ó’nón gcoinḃlioċtgcoinbhleacht sin dóiḃdóibh, is í coṁairlecomhairle ar ar’ar ċinnsiodchinn siad, triall a hÉirinn do ṫeiṫeaḋtheitheadh roimh hanḃroidanbhroid na ḃFoṁóraċbhFomhórach. ḂádarBhíodar seaċtseacht mbliaḋnambliana ag aá n-ullṁuġaḋn-ullmhú rele huċthucht na heaċtraheachtra soseo, agus ullṁuiġṫearullmhaítear loingeas leisle gaċgach taoiseaċtaoiseach ḋíoḃdíobh, agus téiḋidtéann foireann do’nden droingdrong táiniga tháinig le NeiṁeaḋNeimheadh i n-Éirinnin Éirinn, agus d’á ṡlioċtshliocht, leisle gaċgach fear dode na taoiseaċaiḃtaoisigh reaṁráiḋteréamhráite; agus anaidd’fhan drong díoḃdíobh d’á n-éis i n-Éirinnin Éirinn, eaḋoneadhon, deiċneaḃardeichniúr laoċlaoch do ḟágḃadara d’fhágadar ag gaḃáilgabháil ceannais an iarṁoiriarmhair dode ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh do ḟágsada d’fhágadar fafaoi ṁóġsainemhoghsaine na ḃFoṁóraċbhFomhórach ag aá háitiuġaḋháitiú go haimsir Fear mBolg.

TéidTéann taoiseaċtaoiseach do’nden triartriúr ṫuasthuas [go ḃfoirinnbhfoireann leis], mar atá, Simeon Breac mac Stairn, do’ndon ĠréigGhréig, eaḋoneadhon, go TraciaTráicia; is ann ḃádara bhíodar fofaoi ḋaoiredhaoirse, agus is uaiḋuaidh tángadara thángadar Fir BolgBholg, aṁailamhail adéarama déarfaimid d’á éis soseo.

TéidTéann an dara taoiseaċtaoiseach, eaḋoneadhon, IobáṫIobáth mac BeoṫaiġBeothaigh, i gcríoċaiḃgcríocha tuaiscirtthuaisceart na hEorpa; agus adeiriddeir drong rele seanċusseanchas gurabgur go ‘Boetia’ do ċuaiḋa chuaigh: is uaiḋuaidh doa ṡíolsadshíolaigh TuaṫaTuatha Dé Danann.

TéidTéann an treas taoiseaċtaoiseach, eaḋoneadhon, Briotán Maol go ḃfoirinnbhfoireann leis go DoḃarDobhar agus go hIarḋoḃarhIardhobhar i dtuaisceart Alban, gur áitiġáitigh féin agus a ṡlioċtshliocht ’naina ḋiaiḋdhiaidh ann. Is é líon coḃlaiġcabhlaigh ḃádara bhí na taoisiġtaoisigh seo clanna NeiṁeaḋNeimhidh ar an eaċtraeachtra soseo, idir loinglong, báirc, curaċáncurachán, agus naoṁóignaomhóg, trioċatríocha ar ċéadchéad ar ṁílemhíle eaṫareathar.

AċtAch ċeanacheana, do ḃíbhí Briotán Maol, mac ḞearġusaFhearghusa LeiṫḋeirgLeathdheirg, micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, agus a lorg, ag áitiuġaḋáitiú tuaiscirtthuaisceart na hAlban go ndeaċadarndeachaigh CruiṫniġCruithnigh, eaḋoneadhonPictiPiochtaí,’ a hÉirinn d’áitiuġaḋd’áitiú Alban i n-aimsirin aimsir EireaṁóinÉireamhóin. AdeirDeir Cormac naoṁṫanaofa mac Cuileannáin i n-aina ṠaltairShaltair, gurabgur ó ḂriotánBhriotán gairṫeara ghairtear ‘Britannia’ do’ndon oiléanoileán d’á ngairṫearngairtear Breatain ṀórMhór indiuinniu; agus atá seanċusseanchas Éireann teaċtag teacht leis air sin, aṁailamhail adeira deir an duainduan darabdar tosaċtosachAḋaṁÁdhamh aṫairathair sruiṫsraith ár slóġslua,” mar a n-abair: —

LuiḋLuigh Briotán tarthar muir, gan ṁeirgmheirg,
Mac fial ḞearġusaFhearghusa leiṫ-ḋeirgLeathdheirg;
BreaṫnaiġBreatnaigh uile, buaiḋbua go mbloiḋmbladh,
UaiḋUaidh, gan ġaoighó, roa ġeinsiodarghineadar.

TigTagann úġdarúdar eile leis air sin mar a n-abair: —

Briotán Maol, mac na flaṫaflatha,
Saor an slioċt-ráṁsliochtrámh tar sreaṫasraithe,
Mac an LeiṫḋeirgLeathdheirg do’ndon LeagṁoiġLeagmhoigh
Ó’Óna dtád BreaṫnaiġBreatnaigh an ḃeaṫabheatha.

Is córaide a ṁeasmheas sin doa ḃeiṫbheith fírinneaċfírinneach, naċnach inṁeastainmheasta gurabgur ó BrutusBhrutus gairṫeara ghairtear í: óir dámaḋdá mba uaiḋuaidh, is cosṁailcosúil gurabgur ‘Brutania’ do gairfiḋea ghairfí ḋidi; agus fós is mó doa múċaḋmúchadh a hainm le clainnclann Brutus, do réirde réir Monomotensis, mar go dtuggur thug Laegrus mac Brutus Laegria d’ainm ar an mír ráiniga ráinigh é féin do’nden ḂreatainBhreatain; Camber an dara mac do BrutusBhrutus tugthug Cambria mar ainm ar an mír ráiniga ráinigh é féin di; agus Albanactus an treas mac do BrutusBhrutus tugthug Albania d’ainm ar a ċuidchuid féin do’nden ċríċchríoch ċeudnachéanna.

Dála an iarṁairiarmhair dode ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh, do ḟuiriġd’fhuirigh ag áitiuġaḋáitiú Éireann d’éistar éis na dtaoiseaċdtaoiseach soinsin; ḃádarbhíodar ag aá gcoṁmbuaiḋreaḋgcomhbhuaireamh ag FoṁórċaiḃFomhóraigh ó aimsir go haimsir, go roċtainrochtain do ṡlioċtshliocht ṠimeoinShimeoin BricBhric micmhic Stairn micmhic NeiṁeaḋNeimhidh i n-Éirinnin Éirinn ó’nón nGréig. SeaċtSeacht mbliaḋnambliana deugdéag ar ḋádhá ċéadchéad ó ṫeaċttheacht do NeiṁeaḋNeimheadh i n-Éirinnin Éirinn go teaċtteacht ḞearFhear mBolg innteinti, aṁailamhail dearḃasa dhearbhaíonn an rann soseo: —

SeaċtSeacht mbliaḋnambliana deugdéag is dhá ċéadchéad
Re aLena n-áireaṁn-áireamh, ní hiomairḃrégiomairbhréag, –
Ó ṫáinigtháinig NeiṁeaḋNeimheadh a n-oiranoir,
TarThar muir go n-agona ṁór-ṁacaiḃmhórmhic
GoGur dtángadartháinig clanna Stairn
As an nGréig uaṫṁairuafar, aṫġairḃathgharbh. –