Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Cúigiú hAirleTairiscint Déag. CeistTeoirim.

chôghearraidthrasnaíonn dhá líne dhíreach, is cómhais comhionann na frith-osgailrinnuillinneacha acu.

CôghearraidTrasnaíonn an dá líne dhíreach AB agus CD ag E. Is cómhaIs comhionann acu na frith-osgailrinnuillinneacha, i. is cómhais comhionann CEA agus BED, agus is cómhais comhionann CEB agus AED.

Froma ar aghaigCruthúnas díreach. Is cómhaIs comhionann dhá dhíorosgaldhronuillinn agus an dá osgaluillinn CEA gomóide CEB.

Is cómhaIs comhionann dhá dhíorosgaldhronuillinn agus an dá osgaluillinn CEA gomóide nAEDAED.

CómhaComhionann an chéanna, is cómhais comhionann iad féin. Dá bhrí sin is cómhais comhionann CEA gomóide CEB agus CEA gomóide nAEDAED.

SgarScar CEA leóleo. Má buintearbhaintear an céanna ó chómhaibhnithe comhionanna is cómhais comhionann is de. Uime sin is cómhais comhionann CEB agus AED, i. dhá fhrith-osgalrinnuillinn.

Ar a shamhail sin de chuma fromtarcruthaítear gur cómhagur comhionann na frith-osgailrinnuillinneacha eile, i. CEA agus BED.

Dá bhrí sin is fíor an airletairiscint.