Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An NaeúNaoú hAirleTairiscint Déag. CeistTeoirim.

I dtrianosgaldtriantán, más nea-chómhamás neamhionann osgailuillinneacha, is nea-chómhais neamhionann, ar an réir gcéanna, na taoibhtaobhanna fúthafúthu.

Sa trianosgaltriantán ABC is lú an t-osgaluillinn ag C ná an t-osgaluillinn ag B. Is éigean gur lú an taobh AB ná an taobh AC.

FromaCruthúnas (ar gcúlaibhindíreach). MaraMura lú é, is cómhais comhionann iad, is mó é.

cómhacomhionann iad, óir ba chómhachomhionann dá bhrí sin an t-osgaluillinn ag B agus an t-osgaluillinn ag C, aguscómhacomhionann.

Ní mó é, óir ba mhó dá bhrí sin, à losas los na hairletairisceana thuas, an t-osgaluillinn ag C ná an t-osgaluillinn ag B, agus ní mó (mar faomhadhhipitéis).

Dá bhrí sin is éigean gur lú an t-osgaluillinn ag C, ar AB, ná an t-osgaluillinn ag B, ar AC. — MarMar a bhí le nochtanochtadh.