Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An tOchtú hAirleTairiscint. CeistTeoirim.

Má tá dhá thrianosgalthriantán ann, agus gur cómhagur comhionann gach taobh i gceann acu agus taobh faoi leith sa cheann eile, is cómhais comhionann na hosgailhuillinneacha atá ar aghaigaghaidh na gcô-dtaobhdtaobhanna comhfhreagracha acu.

Is dá thrianosgalthriantán ABC agus DEF. Is cómhaIs comhionann acu AB agus DE, AC agus DF, BC agus EF. Is dual gur cómhagur comhionann an t-osgaluillinn BAC agus an t-osgaluillinn EDF, etc., ar aghaigaghaidh na gcô-dtaobhdtaobhanna comhfhreagracha.

Óir, má curtarchuirtear an trianosgaltriantán ABC ar an dtrianosgaltriantán DEF, ag cur naan heóphointe B ar an pointe E, agus ag cur anna líne BC ar an líne EF, luífigluífidh an pointe C ar an pointe F, mar is cómhais comhionann BC agus EF. AnsanAnsin luífigluífidh an trianosgaltriantán ABC cruinn ar an dtrianosgaltriantán DEF, beigbeidh ar aon taobh den aon líne dhá thrianosgalthriantán gur cómhagur comhionann acu an dá thaobh a chómhracaschomhraiceann i gcrích den líne úd agus mar an gcéanna an dá thaobh a chómhracaschomhraiceann sa chrích eile. Ach ní féidir sin.

Dá bhrí sin luífidluífidh ar a chéile cruinn, i. cô-oirfidcomhthitfidh siad.

Ach is cómhais comhionann nithe doa chô-oireanchomhthiteann. Dá bhrí sin is cómhais comhionann an dá thrianosgalthriantán, agus is cómhais comhionann na hosgailhuillinneacha ar aghaigaghaidh na gcô-dtaobhdtaobhanna comhfhreagracha, i. BAC agus EDF, etc.

Dá bhrí sin, Má tá, etc.