Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Fichiú hAirleTairiscint. CeistTeoirim.

I dtrianosgaldtriantán is mó aon dá thaobh i n-aonachtin éineacht ná an treas taobh.

Glac trianosgaltriantán, i. ABC. Glac dhá thaobh leis, i. AB agus AC. FromfarCruthófar gur mó i n-aonachtin éineacht [iad] ná BC.

Lean BA go D, gur cómhagur comhionann é féin agus AC. [Cuir DC.]

FromaCruthúnas. Cuir an céanna AB ar an dá chómhní chomhionanna, i. ar AD agus ar AC.

curtarchuirtear an céanna ar chómhaibhnithe comhionanna, is cómhais comhionann is de. BD agus BA gomóide nACAC na cómhanithe comhionanna is de ansoanseo.

Óir is cómhais comhionann na cosa AC agus AD, is cómhais comhionann, à losas los an cúigiú airletairiscint, na hosgailhuillinneacha ACD agus ADC.

Ach is mó BCD ná ACD; dá bhrí sin is mó é ná ADC; i. sa trianosgaltriantán BCD is mó an t-osgaluillinn BCD ná an t-osgaluillinn BDC.

Dá bhrí sin, à losas los na hairletairisceana thuas, is mó an taobh BD, fénfaoin osgaluillinn BCD, ná an taobh BC, fénfaoin osgaluillinn BDC.

Ach is cómhais comhionann BD agus BA gomóide nACAC.

Dá bhrí sin is mó BA gomóide nACAC ná BC. — MarMar a bhí le fromacruthú.