Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An TarnaDara hAirleTairiscint Déag. CleasFadhb.

Ar líne cheaptha náchnach sainsin críoch líne doa chur côdhíreachingearach àas heó sainsainphointe lasmuichlasmuigh dhedi.

AB an líne ceaptha, agussainsin crích ag A ná ag B. C an sain-eósainphointe. Iarrtar líne doa chur côdhíreachingearach àas C ar AB.

Glac rogha pointe, D, lastall d'AB, i. lastall ó C.

AnsanAnsin, um C mar innelárphointe le CD mar gha cuir an áinciorcal FDG. A losAs los an deichiú airletairiscint, dítheasgdéroinn FG ag H. Cuir CH. Tá CH côdhíreachingearach ar AB.

FromaCruthúnas. Is cómhaIs comhionann CF agus CG, óir gathagathanna naan haonaon áinechiorcail iad. Is cómhaIs comhionann FH agus HG de ghléasthógáil. Is céanna CH ag an dá thrianosgalthriantán, i. CHF agus CHG.

Dá bhrí sin is cómhais comhionann faoi leith CH, HF, FC, agus CH, HG, GC.

Dá bhrí sin, à losas los na hochtú hairletairisceana, is cómhais comhionann an dá osgaluillinn CHF agus CHG.

A losAs los an naeúnaoú sain-rásainrá is díorosgaldronuillinn gach osgaluillinn acu, i. is côdhíreachingearach CH ar AB, i. tá CH curtha àas C côdhíreachingearach, — an ní a bhí le déanamh.