Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Séú hAirleTairiscint. CeistTeoirim.

I dtrianosgaldtriantán, más cómhacomhionann dhá osgaluillinn, is cómhais comhionann an dá thaobh fúthafúthu.

ABC an trianosgaltriantán. Is cómhaIs comhionann ann na hosgailhuillinneacha ABC agus ACB. Is dual gur cómhagur comhionann an dá thaobh, i. AB agus AC.

FromaCruthúnas. MaraMura cómhacomhionann iad, tá beag agus mór orthaorthu. Bíodh AB 'naina mhór, agus teasgteasc de BD côfhaidcomhfhad AC. Cuir DC.

AnsanAnsin, tá dhá thrianosgalthriantán aguinnagainn, i. DBC agus ACB. Is cómhaIs comhionann acu DB agus AC. Is céanna acu BC. Is cómhaIs comhionann acu an dá osgaluillinn DBC agus ACB, is cómhais comhionann faoi leith acu DB go [m]BC go n-aa n-osgaln-uillinn agus AC go CB go n-aa n-osgaln-uillinn.

Dá bhrí sin is cómhais comhionann an dá thrianosgalthriantán sansin, i. is cómhais comhionann an uile agus a[n] chuid, i. ní náchnach féidir.

D. bh. s.Dá bhrí sin ní fíor nach cómhacomhionann AB agus AC.

D. bh. s.Dá bhrí sin is fíor gur cómhagur comhionann iad, i. an ní ba cheist.