Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Seachtú hAirleTairiscint Déag. CeistTeoirim.

I dtrianosgaldtriantán is lú aon dá osgaluillinn i n-aonachtin éineacht ná dhá dhíorosgaldhronuillinn.

Lean go D BC, i. taobh den trianosgaltriantán ABC.

A losAs los na hairletairisceana thuas, is lú an t-osgaluillinn ag A ná an t-osgaluillinn amuichamuigh, i. ACD.

curtarchuirtear an céanna ar nea-chómhaibhnithe neamhionanna, i. ar bheag agus ar mhór, is nea-chómhais neamhionann fós iad, ar an ndul gcéannacéanna, i. beag agus mór. Cuir an t-osgaluillinn ACB ar na nea-chómhaibhnithe neamhionanna, i. ar A agus ar ACD. Is nea-chómhaIs neamhionann is de, i. A gomóide nACBACB an beag, agus ACD gomóide nACBACB an mór.

Ach is cómhais comhionann dhá dhíorosgaldhronuillinn agus ACD gomóide nACBACB, i. an mór.

Uime sin is mó dhá dhíorosgaldhronuillinn ná an beag, i. ná A gomóide nACBACB.

Ar a shamhail sin de chuma fromtarcruthaítear gur mó dhá dhíorosgaldhronuillinn ná aon dá osgaluillinn eile sa trianosgaltriantán.

Dá bhrí sin, I dtrianosgaldtriantán, etc.