Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An tOchtú hAirleTairiscint Déag. CeistTeoirim.

I dtrianosgaldtriantán, más nea-chómhamás neamhionann taoibhtaobhanna, is nea-chómhais neamhionann ar an réir gcéanna, na hosgailhuillinneacha orthaorthu.

Sa trianosgaltriantán ABC is nea-chómhais neamhionann na taoibhtaobhanna AB agus AC, i. is lú AB. Is éigean gur lú an t-osgaluillinn ar AB, i. an t-osgaluillinn ACB, ná an t-osgaluillinn ABC ar AC.

D' ACD'AC teasgteasc AD, i. cómhcomhfhad AB. Cuir BD.

FromaCruthúnas. AnsanAnsin, à losas los an chúigiú hairletairiscint, óir is côchosachcomhchosach ABD, is cómhais comhionann an dá osgaluillinn agáag a bhun, i. ABD agus ADB.

Ach, óir is leanta CD, i. taobh den trianosgaltriantán DBC, is lú ACB ná ADB.

Dá bhrí sin is lú é ná ABD.

Dá bhrí sin is lú go mór é ná ABC. — MarMar a bhí le nochtanochtadh.