Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

FíorthaAicsímí ( FírtheFíora).

(Axioms.)
 1. Más cómhacomhionann nithe agus an céanna, is cómhais comhionann na nithe féin.
 2. buintearbhaintear ó chómhaibhnithe comhionanna cómhanithe comhionanna, an céanna, is cómhais comhionann is de.
 3. curtarchuirtear le cómhaibhnithe comhionanna cómhanithe comhionanna, an céanna, is cómhais comhionann is de.
 4. curtarchuirtear le neachómhaibhnithe neamhionanna cómhanithe comhionanna, an céanna, is neachómhais neamhionann is de.
 5. buintearbhaintear ó neachómhaibhnithe neamhionanna cómhanithe comhionanna, an céanna, is neachómhais neamhionann is de.
 6. Is cómhaIs comhionann côchodacomhchodanna na gcómhgcomhionann, an chéannacéanna.
 7. Is cómhaIs comhionann cô-iolaracomhiolraí na gcómhgcomhionann, an chéannacéanna.
 8. Is cómhaIs comhionann nithe doa chô-uireanchomhthiteann.
 9. Is mó an uile ná an chuid.
 10. Is cómhaIs comhionann an uile agus na codacodanna uile.
 11. Is cómhaIs comhionann díorosgaildronuillinneacha uile.
 12. chómhracaidchomhraiceann líne díreachdhíreach agus dhá líne dhíreacha eile, i n-aonin aon chlárphlána, agus go mbeidmbeidh an dá osgaluillinn laistiglaistigh, ar aon taobh, níos lú i dteannta 'chéilea chéile ná dhá dhíorosgaldhronuillinn, is dual an dá líne dhíreach[a]dhíreacha sansin doa chómhracchomhrac i leith an taoibh sin ach iad doa leanúint chuige.