Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Déag. .

I , , , ar an réir gcéanna, na .

Sa ABC is lú an ag C ná an ag B. Is éigean gur lú an taobh AB ná an taobh AC.

(). lú é, iad, is mó é.

iad, óir ba sin an ag B an ag C, .

Ní mó é, óir ba mhó sin, na thuas, an ag C ná an ag B, ní mó (mar ).

Dá bhrí sin is éigean gur lú an ag C, ar AB, ná an ag B, ar AC. — bhí le .

An Déag. .

I , , , ar an réir gcéanna, na .

Sa ABC is lú an ag C ná an ag B. Is éigean gur lú an taobh AB ná an taobh AC.

(). lú é, iad, is mó é.

iad, óir ba sin an ag B an ag C, .

Ní mó é, óir ba mhó sin, na thuas, an ag C ná an ag B, ní mó (mar ).

Dá bhrí sin is éigean gur lú an ag C, ar AB, ná an ag B, ar AC. — bhí le .