Cuir focal amháin sa chéad bhosca. Cliceáil an plus chun tuilleadh focal a chur i gcomparáid le chéile (suas le cúig cinn), agus an cnaipe “Seol” nuair a bheidh tú réidh. Nó, caith súil ar shamplaí spéisiúla sa nGailearaí.

Treochtaí
Léarscáil