Foclóir Gaeilge-Gàidhlig (idir lámha)

Is togra uaillmhianach é seo faoi stiúir Alan Rianach Ó Murchú, foghlaimeoir na Gaeilge/Gàidhlig (a bhfuil B2 CEFR aige sa Ghaeilge) ar mhian leis an dá theanga a chur chun cinn 'oiread agus is féidir. Tá sé ag dul trí na hiontrálacha san Fhoclóir Gaeilge-Béarla faoi láthair, agus ag cur sainmhínithe Gàidhlig orthu sna Google Docs seo:

Chuirfeadh Alan fáilte chroíúil roimh aon duine a bheadh sásta lámh chúnta a thabhairt dó sa togra seo. Gheobhaidh tú a chuid sonraí teagmhála ag barr an Google Doc.