Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

BuillÁiteanna ynan Tarroo-UshteyTairbh Uisce

FoddeeB'fhéidir dy velgo bhfuil shiusibh ooilleyuile er chlashtyntar éis cloisteáil mychione ynfaoin chretoorchréatúr enmyssitainmnithe ynan Tarroo-UshteyTarbh Uisce. Cha nelNíl sleihslua credjalag creidiúint ayns ysa lheidleithéid nishanoisdy jarroogo deimhin cha nelníl mishmise credjalag creidiúint aynjehann, aghterbeear aon chumaaghach ta mee er chlashtyntar éis cloisteáil nheerud ennaghéigin quaaghaisteach mychionefaoi shohseoboayllyn ta'náiteanna ina bhfuil an tarroo-ushteytarbh uisce er ve er n'akintar éis a bheith á fheiceáil.

VaBhí benbean bagheyina cónaí ayns Purti bPort nyna hInsheyhInseohó, treetrí feedfichid bleinbliain er dy henneyó shin nishanois foddeeb'fhéidirv'eebhí sí nyina benbean miemhaith ynsitmhúinte asagus cha rowní raibh ee nyina fer jeh'n theaypleibeach cadjincoitianta. AghterbeeAr aon chuma, ta mee er chlashtyntar éis cloisteáil dy rengo ndearna yan venbhean shohseo fakinfeiceáil ynan tarroo-ushteytarbh uisce aynsi treedtrí builláitunaon voayláit t'er nyatá ar na brooghynbruacha ecag PurtPort nyna hInsheyhInse, ecag cooylcúl nyna thieyndtithe taatá enmyssitainmnithe The Headlands nishanoisthieyntithe jiargeydearga; foddeeb'fhéidir dy velgo bhfuil treetrí jeudíobh aynann, asagus ta maghermachaire begbeag cooylar chúl nyna thieyndtithe shohseo asagus aynsi meanlár yan vaghermhachaire shohseocha nelníl mee shickyrcinnte velan bhfuil eh lhieentlíonta seosesuas nishanois ny dynnach bhfuilaghach ta cooinaghtyncuimhní aymagam erar towl-ooirpholl ithreach aynsi meanlár yan vaghermhachaire shohseotowlpoll ny sloclog ny redrud ennaghéigin myr shenmar sin. V'ehBhí sé nyina loghanlochán begbeag ec y traaag an am shensin asagus ta mee er vakintar éis feiceáil lanelán dy ushteyd'uisce aynann asagus shohseo ferceann nyde na buillháiteanna dooyrta dúirt yan venbhean shohseo dy rowgo raibh ee er vakintar éis feiceáil ynan tarroo-ushteytarbh uisce, asagus dysgo traaham myshtimpeall feedfiche bleinbliain er dy henneyó shin, foddeeb'fhéidir, va'nbhí an maghermachaire shohseo enmyssitainmnithe MagherMachaire ynan Tarroo-UshteyTairbh Uisce asagus va'nbhí an loghanlochán shensin enmyssitainmnithe DubLinn ynan Tarroo-UshteyTairbh Uisce.

AsAgus yan venbhean cheddinchéanna, boallaghba ghnáth j'eedi golldul mygeayrttimpeall ayns yn astyrsa tráthnóna shirreyag iarraidh er nyar na ferrishynsíogaithe asagus ooilleyuile myr shohmar seo, asagus ta mee er chlashtyntar éis cloisteáil dy dooyrtgo ndúirt ee dy rowgo raibh ee er vakintar éis feiceáil ynan tarroo-ushteytarbh uisce ayns ysa churraghchorrach jeeraghdíreach ecag BalleyBaile LaaghLáibe. Ta lag aynshenansin asagus t'ehtá sé ooilleyuile lhieentlíonta seosesuas leshle biljyncrainn asagus thammagyntoir asagus lanea lán dy ushteyuisce aynshohanseo, asagus dooyrtdúirt ee dy rowgo raibh ee er vakintar éis feiceáil ynan tarroo-ushteytarbh uisce ecag yan voayláit shohseo. AsAgus boayláit elleyeile taatá faggys dai ngar do DroghadDhroichead Ghreebey vabhí tarroo-ushteytarbh uisce ry akinle feiceáil gollag dul mygeayrttimpeall ayns nysna magherynmachairí fudar fud ynan olleeeallaigh chadjinchoitianta. AghAch, aghterbeear aon chuma, shensin nyna treetrí buill ta'náit ina bhfuil an tarroo-ushteytarbh uisce er ve er n'akintar éis a bheith feicthe.