Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

CaggeyCogadh EddyrIdir CaarjynCairde

VaBhí shenn eeasteyrseaniascaire elleyeile bagheyina chónaí ayns Balleyi mBaile KeeillCill YudeIúd enmyssitainmnithe IlliamUilliam Mylvreeshey. Va'nBhí an thieteach echeyaige thie-thooitteach ceann tuí, jeantdéanta assas breeckynbrící asagus nyina hoieshuí ecag bun yan vayrbhóthair dublinn, er gerrey dai ngar do BalleyBhaile ChurreeChuraí. Va'nBhí an thieteach shohseo er nyá lhiggeyleagan roishroimh yan chaggeychogadh aghach ta'ntá an injeigclós aynann foastfós.

HainkTháinig IlliamUilliam voishó BalleyBhaile KeeillCill VarkishMharcais ayns ysa jiassdeisceart raad va'náit a raibh an vooinjermhuintir echeyaige YerneeÉireannaigh asagus deineydaoine mooareymóra. VaBhí IlliamUilliam eh heneé féin nyina ghooinneydhuine braewbreá, mooarmór, lajerláidir, asagus gennalgeanúil. Va'nBhí an chenn sleihseanslua graag rá dy rowgo raibh eh nyina ghooinneydhuine strosheyis treise assas KiontaailleyCionn tSáile (Kinsale) tra v'ehnuair a bhí sé geiyrtag leanúint er nyar na brickbric. AghAch tranuair a hooarfuair ea venbhean baasebás cha rowní raibh vegfaic er-mayrnar marthain da Illiamd'Uilliam sysa teihllsaol aghach tombagheytobac asagus joughdeoch. DobbreeD'oibrigh eh dado nyna YerneehÉireannaigh er sonar son argidairgidtroggaltógáil cleighynclaíocha, glenneyglanadh jeeigyndíog asagus ya lheidleithéid, asagus eishtansin vabhí dy chooilleygach uile nheerud ceautcaite ayns ysa thie-oastteach tábhairne: asagus eishtansin chaddilchodail IlliamUilliam rishle laa ny ghaanó dhó derrey v'ehgo dtí go raibh sé erair dy ghoaill toshiaghttosú reeshtarís.

Tra v'ehNuair a bhí sé ny lhieina luí lanelán dyde youghdheoch, vabhí IlliamUilliam cliaghtitcleachta dy yannoole déanamh ymmydúsáide jehde sapshop uyghadhmaid dy oadeyle lasadh ynan ailetine, asagus ny keayrtynuaireanta vabhí boayláit lhoamlom erskynos cionn ynan dorrysdorais echeyaige. Er yn oyrDe bhrí dy rowgo raibh adsiad bagheyina gcónaí nyn lomarcanina n-aonar cha row eginníorbh éigean dado Thom asagus IlliamUilliam dy oonlaghey nyn heneiad féin a fholcadh dy mennickgo minic asagus v'adbhí siad ny neeshtaraon chochomh doodubh asagus yan tloureeslabhra. Cha dodNíor fhéad adsiad fakin nyn heneiad féin a fheiceáil asagus vabhí gaghgach dooinneyduine curag cur foiljynmilleáin erar ynan 'erfhear elleyeile. YiarraghDéarfadh Thom dy rowgo raibh IlliamUilliam aepagmoncaí vooarmór dhoodubh.

UnAon laa geureegeimhridh vabhí mwyllinmuileann breefuinnimh ecag Balleyhastney, JurbyJorby, asagus va eginb'éigean dado Thom asagus IlliamUilliam dy obbragheyoibriú erar mullaghmhullach yan wyllinmhuilinn. VaBhí Thom craaag crith maghamach nyna bunneeynpunanna asagus chebbal adiad a ofráil da'ndon wyllinmhuileann: asagus v'ehbhí sé erar IlliamUilliam dy ghiareygearradh boandaghynbandaí nyna munneybpunann asagus curtabhairt nyna bunneeynpunanna dado Thom. VaBhí laa braewbreá aynann asagus hiechuaigh dy chooilleygach uile nhee dy miego maith. HilgChaith neeseaníos nyna deineydaoine nyna bunneeynpunanna voishó nyna creaghyncruacha asagus gollageyngabhlóga ocacu, asagus renrinne Thom asagus IlliamUilliam ynan obbyrobair elleyeile.

VaBhí nyna mwyljynmuilte goaill toshiaghtag tosú ayns ysa dorraghysdorchadas ecag shiaghtseacht sysa voghreymhaidin asagus ecag kiarea ceathair er y chlaga chlog vabhí paaystart atchimaghuafásach erar IlliamUilliam, asagus aggleeagla erair naghnach oddaghbhféadfadh eh roshtynsroicheadh ynan thie-oastteach ósta ynan oieoíche shensin. VaBhí foastfós lieh-creaghleathchruach dy woalleyle bualadh asagus cha rowní raibh vegfaic sysa thieteach dy iule hól aghach teytae.

JeanDéan siyrdeifir, Homa Thom! T'ouTá tú moal atchimaghthar a bheith mall, whooinneya dhuine.”

Cha dreggyrNíor fhreagair Thom focklefocal asagus dobbreed'oibrigh eh erair myrmar v'eha bhí sé jannooag déanamh feiy'nar feadh an laalae. SmooineeShíl IlliamUilliam erar meeiteilbhualadh rish elena chaarjynchairde ayns ysa Ginger, asagus eh heneé féin geddyn baaseag fáil bháis sonar son bine dy youghbraon óil.

TilgCaith stiaghisteach ehé, Homa Thom. ScuitchSciúrsáil eeí.”

AghAch cha dobbyrdóbair do Thom ny s'bieaueeníos mire, er yn oyrde bhrí dy row fysgo raibh a fhios echeyaige naghnach sluggaghshlogfadh ynan mwyllinmuileann ny smooníos mó. RishLe tammylttamall begbeag elleyeile asagus vabhí IlliamUilliam bunnysbeagnach assas ea cheeaillchiall, hymseethiomsaigh eh bartbeart bunneeynpunann ayns eina roihaghynlámha asagus hilgchaith eh adiad sheesesíos aynsi scoarnaghscornach yan wyllinmhuilinn. VaBhí poltpléasc myrmar gunneyghunna aynann asagus hilgchaith yan chrysscrios veihó nyna greieyngréithe asagus vabhí boireytrioblóid kiartcheart ayns ysan uhlliniothlainn.

HomA Thom, c'redcéard taatá jannooag déanamh ortsortsa heosethuas ayns shenansin? VelAn bhfuil oo shirreyag iarraidh dy varroomarú shinmuid ooilleyuile?”

Cha dreggyrNíor fhreagair Thom unaon ocklefhocal aghach woaillbhuail eh IlliamUilliam ayns eina volgbholg. HugThug IlliamUilliam ferceann er ashar ais dado Thom asagus myr shenmar sin ren adrinneadar caggeycogadh erar mullaghmhullach yan chishteychiste. DinshD'inis IlliamUilliam yan Kennaugh doudom dy rowgo raibh y ghaaan dá ghooinneydhuine ro chorreeróchorraithe dygur dyllee adgháireadar er nyn henear a chéile assas yan GhaelgMhanainnis, asagus cha row fysní raibh a fhios ecag fer erbeeaon duine elleyeile c'redcad v'ada bhí siad graag rá.

Va eginB'éigean dauedóibh dy churcur jerreydeiridh erleis yan chreaghchreach ynan nahdara laa, aghach cha rowní raibh IlliamUilliam ry akinle feiceáil.