Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

Jeeagh-JeeFéachaigí assas yan NoaNua!

Ta'nTá an emshyraimsir er vetar éis a bheith feayrfuar er-y-gherritle gairid, er yn oyrde bhrí dy velgo bhfuil geureygeimhreadh cheetag teacht. Ta'nTá an emshyraimsir rastaghstoirmeach asagus fliughfliuch ayns shohanseo sysa gheureygheimhreadh, asagus keayrtuair ny ghaanó dhó ta palchey dyneart niaghteysneachta aynann, aghach er-lhiamsis dóigh liomsa nagh velnach bhfuil eh chochomh feayrfuar ayns shohanseo asagus oddys ehis féidir leis er vetar éis a bheith aynsi SostynSasana. Cha nelNíl mee er vakintar éis feiceáil aghach un chiaghtynseachtain amháin lanelán dy riod'oighear, asagus ta'ntá an vleinbhliain shohseo ynan chiarroocheathrú geureygeimhreadh taatá mee er cheautar éis caitheamh ayns ynsan EllanOileán. Va shinBhíomar shickyrcinnte aynsi SostynSasana dygo beaghmbeadh un chiaghtynseachtain amháin er y chooid slooar a laghad tranuair a veaghbheadh riooighear ecag nyna loghynlochanna lajerláidir dy liooargo leor dy voddagh shingo bhféadfaimis roierith mygeayrttimpeall orrooorthu. Ta braagynbróga shliawinsleamhna aymagam, aghach cha nelníl mee er cheautar éis caitheamh adiad neayr'só hainktháinig mee gysgo dtí Ellan VanninOileán Mhanann. VaBhí bleinbliain ny jeesnó dhó aynsi SostynSasana tratráth nagh rownach raibh sniaghteysneachta aynann, aghach vabhí riooighear aynann gaghgach bleinbliain. SheIs shilleyradharc feer aalinfíorálainn ehé fakinag feiceáil nyna biljyngcrann cooditclúdaithe leshle riohoighear lurgi ndiaidh oieoíche feer feayran-fhuar. DaaDhá vleinbhliain er dy henneyó shin hie shinchuamar dysgo GlionGleann Helen tranuair a vabhí nyna biljyncrainn banebán asagus gialgeal leshleis yan riooighear. VaBhí mee er vakintar éis feiceáil lheidleithéid yan shilleyradhairc shensin, aghach va'nbhí an aalidáilleacht jehde bunnysbeagnach jarrooditdearmadta aymagam. T'ehTá sé shilleyradharc feer chadjinfíorchoitianta aynsin Essex eerfiú anmaghdéanach synsan ouyrfhómhar asagus foddeeb'fhéidir dy dainkgur tháinig mee dy vele bheith ro oayllaghró-eolach rish fakin ehlena fheiceáil. S'yindyssaghIs iontach myrgeddinchomh maith fakinag feiceáil boayláit shioneis eol doudom dy miego maith caghlaaitathraithe dy doaltattymgo tobann rishle reayrtradharc joarreeiasachta aghach ainjyssaghaitheanta neeshtfreisin liorishag yan riooighear.

Ta lheidleithéid yan chaghlaaathraithe shensin cheetag teacht rishleis tra tanuair a bhíonn nyna sleitynsléibhte cooditclúdaithe leshle sniaghteysneachta. Ta nyna gummaghynndealramh myrmar t'adatá siad rieauriamh, aghach ta dooghysdúchas noanua ocacu. Ta mee er vakintar éis feiceáil sniaghteysneachta er nyar na sleitynsléibhte ayns Switzerlandsan Eilvéis, aghach ta shintáimid jerkalag súil rishle fakinfeiceáil sniaghteysneachta ayns shenansin. Ta mee er vakintar éis feiceáil sniaghteysneachta er nyar na magherynmachairí aynsin Essex aghach vabhí mee cliaghtitcleachta rishle fakinfeiceáil adiad myr shenmar sin lurgi ndiaidh tammylttamaill, asagus chaníor ghowthug mee tasteyaire jeh arraghníos mó. AghAch cha rowní raibh mee rieauriamh er vakintar éis feiceáil nyna sleitynsléibhte ManninaghManannacha fofaoi niaghteyshneachta, asagus tranuair a honnickchonaic mee adsyniadsan myr shenmar sin v'ehbhí sé gollrishcosúil le fakinfeiceáil adiad son ynden chiedchéad cheayrtuair reeshtarís. Cha dodNíor fhéad mee jannoo vegfaic a dhéanamh aghach blakeyféachaint mygeayrt-y-moomi mo thimpeall aynsin yindysiontas asagus boggeyáthas. EerFiú ec y traaag an am t'aynatá ann nishanois ta mee goaillag gabháil foddiaghtcumha er fakin adiad a fheiceáil myr shenmar sin reeshtarís, asagus chochomh leahluath asagus ta sniaghteysneachta tuittymag titim er nyar na sleitynsléibhte hemrachaidh mé sysa ghleashtancharr cho ardchomh hard asagus foddymsis féidir liomsa golldul asagus jeeaghymféachfaidh mé harrishthar ynan EllanOileán, gialgeal asagus banebán fo'nfaoin ghrian. S'treisht lhiamTá súil agam naghnach n'aasymbhfásfaidh mé dy braghgo brách oayllaghcleachta rishleis ynan reayrtradharc shohseo.

T'ehTá sé ro aashaghró-éasca cheet dy veteacht chun bheith neu-hastaghneamhairdiúil masteyi measc whilleenan oiread sin dy vuilld'áiteanna aalináille. Cre whilleen dy cheayrtynCé mhéad uair ta shinatáimid gollag dul erar yan cheertír leshle sooillynsúile foshlitoscailte aghach gyngan fakin vegfaic a fheiceáil? Tra taNuair atá mee gollag dul sysa ghleashtancharr sheignis éigean doudom jeeaghynféachaint dy gyerego géar erar yan raadbhealach. Bare douB'fhearr liom golldul erar barroosebhus; yinnindhéanfainn fakinfeiceáil foddeyi bhfad ny shareníos fearr. Er-lhiamsIs dóigh liomsa dygo beaghmbeadh eh ny shareníos fearr na shensin shooyllsiúl liorishar nyna bayrynbóithre cooncúnga, ny harrishthar nyna sleitynsléibhte, asagus faagailfágáil ynan gleashtanchairr my chooyllooi mo chúl. AghAch ta leshtalleithscéal ennaghéigin aynann dy kinjaghi gcónaí. Ta mee ro skeeróthuirseach; sheignis éigean dooindúinn golldul dy valleyabhaile dy mogheygo moch; ta mee ro harrooghróghnóthach. Nagh velNach bhfuil ooilleyuile shensin vegfaic aghach boghtynidseafóid? S'feerIs fíor ehé dy velgo bhfuil mee ro litcheraghróleisciúil, ro harrooghróghnóthach dy yannoo vegfaic a dhéanamh, ro aarlooróréidh dy hirreyag lorg leshtalynleithscéalta, roierith er cheaar teitheadh marishleis nyna muckynmuca Gaderene elleyeile. NeeNach é shohseo ynan oyrfáth dy dainkar tháinig mee dys yngo dtí an EllantOileán? KiartCeart dy miego maith doudom vea bheith aynsi SostynSasana reeshtarís fakinfeiceáil dy velgo bhfuil mee jummalag meilt my hraamo chuid ama er yn aght shohsa chaoi seo! Ta mee goaillag gabháil neareynáire jeemdíom peneféin. LhigLig da'ndon obbyrobair fieaufeitheamh! ErsooylAr siúl leshle leshtalynleithscéalta annoonlaga! AsAgus ersooylar siúl lhiamliom erar yan cheertír, jeeaghynag féachaint assas yan noanua, jannooag déanamh caslyssynpictiúr reeshtarís, choud aschomh fada is taatá traaam aymagam foastfós.