Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

RoieRith Er CheaAr Teitheadh

RowAn raibh shiusibh rieauriamh assas nynbhur geeayllgciall euagaibh leshle aggleheagla? Oie dy rowOíche amháin, tra va mee mynuair a bhí mé i mo ghuilleybhuachaill aegóg aynsi SostynSasana, vabhí mee markiaghag marcaíocht erar daa-wheeylrothar dy valleyabhaile. Cha rowNí raibh soilsheysolas erair, aghach va'nbhí an oieoíche sollysgeal dy liooargo leor er yn oyrde bharr dy rowgo raibh re-hollyssolas na gealaí vooarmóire aynann. VaBhí mee freayllag coinneáil arreyfaire son nydo na meoir-sheepóilíní, myr shoh vamar seo a bhí mee hannahcheana red begrud beag faitchaghfaiteach. EishtAnsin rainkshroich mee mullaghmullach yan chrinkchnoic enmyssitainmnithe CronkCnoc nyan CrogheeChrochta, boayl vaáit a raibh ramneart sleihslua curritcurtha gy baasechun báis lurgi ndiaidh irree-maghéirí amach nyna eirineebhfeirmeoirí boghteybochta keeadyncéadta dy vleeantynde bhlianta er dy henneyó shin. VaBhí mee jeeaghynag féachaint mygeayrt-y-moomi mo thimpeall leshle sooillynsúile foshlitoscailte dy lheango leathan tranuair a cheayllchuala mee sheeanfuaim. VaBhí baaghainmhí roieag rith orrymorm. SmooineeShíl mee dy neegur moddeymadra v'ayna bhí ann ec y toshiaghtar dtús, aghach tranuair a hainktháinig er gerrey doui ngar dom honnickchonaic mee dy neegur broc v'ayna bhí ann. V'ehBhí sé cheetag teacht dy jeeraghgo díreach orrymorm foastfós asagus vabhí aggleeagla mooarmhór orrymorm roishroimh yan vaaghainmhí feiefiáin shohseo. RenRinne mee lheimmeraghléimneach jehde mymo ghaa-wheeylrothar; vabhí mee crommeycromadh sheesesíos harrishthar nyna cleayshyn-lauecluasa rothair asagus buirrooghag búireach myrmar lionleon ayns ard-choraain ard gutha. Broc boghtbocht! VaBhí yindysiontas mooarmór erair. Cha rowNí raibh eh rieauriamh vea bheith soitsuite er liorishtaobh le guilleybuachaill markiaghag marcaíocht erar daa-wheeylrothar, asagus myr shenmar sin ersooylar siúl leshleis roieag rith er-cheaar teitheadh ayns dy chooilleyi ngach uile hiyrdheifir.

VaBhí keayrtuair elleyeile honnicka chonaic mee ferfear ayns agglefaoi eagla mooarmhór. VaBhí mishmise asagus mymo huyrdheirfiúr, asagus ferfear elleyeile SostnaghSasanach enmyssitainmnithe EanEoin, ceauag caitheamh nynár laghyn seyreylaethanta saoire ainagainn aynsi Rhumsaa. VaBhí carreycara ManninaghManannach dooindúinn enmyssitainmnithe JuanSeán asagus v'ehbhí sé nyina ghooinneydhuine feer lhag-chredjuaghfíor-mhíchreidmheach. V'ehBhí sé dy kinjaghi gcónaí ginshag insint dooindúinn skeealynscéalta mychionefaoi nyna scaanjoonyntaibhsí, nyna mraanemná obbeedraíochta, fir obbeedhraíochta, bugganeynpúcaí, drogh-spyrrydyndrochspioraid asagus ymmodeemórán reddynrudaí elleyeile erskyn dooghysosnádúrtha. Cha beaghNí bheadh eh gollag dul foddeyi bhfad voish eóna hietheach JeheineyDé hAoine ynan trasstríú laa jeigdhéag, asagus cha beaghní bheadh eh rieauriamh gollag dul tessyntrasna droghaddroichead nyna ferrishynsíofraí fegooishgan gra focklefocal rishleis yan vooinjermhuintir veggeybheag.

Ta GlionGleann BalleyBaile EuarIúir faggys dai ngar do Rhumsaa asagus t'ehtá sé nyina voayláit aalinálainn feiy'nar feadh an laalae, aghach lurgi ndiaidh lhie ny greineyluí na gréine t'ehtá sé feer ghorragheyfíordhorcha. VaBhí JuanSeán er n'inshtar éis insint dooindúinn ennaghrud éigin mychione yfaoin ghrogh-eeasteyrdrochiascaire vaa bhí taagheyag taithí ynan ynnydionaid shohseo asagus vabhí JuanSeán aggindaghfonnmhar dy hooyllle siúl sheesesíos ynan gliongleann gys ygo dtí an traietrá ynan oieoíche shohseo.

VaBhí mee smooinaghtynag smaoineamh dy rowgo raibh eh ny s'aggindeeníos fonnmhaire aggleeagla ya chur er myar mo huyrdheirfiúr asagus foddeeb'fhéidir dygo beaghmbeadh ee goaillag gabháil greimgreama erar ea lauelámh ayns ysa dorraghysdorchadas, aghach vabhí shaleerún elleyeile aynsi mymo chionecheann. DooyrtDúirt mee,

Ta mishmise ro agglitróscanraithe dy ghollle dul sheesesíos ayns shenansin noghtanocht. HemsRachaidh mé roymromham dy valleyabhaile marishle EanhEoin, asagus heeymfeicfidh mé shiusibh mairaghamárach.”

DooyrtDúirt Wendy, mymo huyrdheirfiúr, “Cha nelNíl aggleeagla erbeear bith orrymorm peneféin; hemmaydrachaimid cooidjaghle chéile.” Va fysBhí a fhios aymagam dy raghgo rachadh ishsise. DooyrtDúirt mee rishle EanhEoin, “Tar marymin éineacht liom; lhiglig dooindúinn faagailfágáil adiad marishleis yan ghrogh-eeasteyrdrochiascaire.”

Cho leah'sChomh luath is v'ada bhí siad er ngolltar éis dul vabhí mee asagus EanEoin roieroimhe sin ayns siyrfaoi dheifir mooarmhór. Va fysBhí a fhios aymagam erar raadbhealach elleyeile gys ygo dtí an traietrá. Boayl ta'nÁit a bhfuil an awinabhainn cheetag teacht stiaghisteach sysa vooirmhuir ta droghaddroichead vegbeag aynann. Va shinBhíomar fuirraghtynag fanacht cooylar gcúl cleighclaí ayns shenansin tranuair a hainktháinig Wendy asagus JuanSeán maghamach assas yan ghlionghleann. Cha renNí dhearna shinmuid vegfaic aghach screebeyscríobadh nynár gassyngcos erar yan gheinnaghghaineamh gharroogharbh asagus vabhí JuanSeán roieag rith er cheaar teitheadh harrishthar yan traietrá asagus gyllaghag béicíl maghamach ayns ard-choraain ard gutha; dodd'fhéad eh roierith dy tappeego tapa aghach ynan oieoíche shensin s'goanis ar éigean vaa bhí nyna cassyncosa echeyaige bentynag baint rishleis yan thallootalamh. V'ehBhí sé faggys dai ngar do PurtPhort yan VwyllinMhuilinn roish mysular hyndaathiontaigh eh mygeayrttimpeall asagus hainktháinig eh er ashar ais. DooyrtDúirt mymo huyrdheirfiúr, “Cre taCé atá jannooag déanamh ersynairsean?” V'ehBhí sé dy kinjaghi gcónaí kiuneciúin.