Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

Cabbyl-UshteyEach Uisce ecag Glion MeayGleann na Má

CheayllChuala mee bleeantynblianta er dy henneyó shin nishanois skeealscéal mychionefaoi dooinneydhuine vaa bhí bagheyina chónaí ec y traaag an am shensin ecag Glion MeayGleann na Máta shiusibh er chlashtyntar éis cloisteáil mychione yfaoin Chabbyl-UshteyEach Uisce, na' velnach bhfuil? — t'adtá siad graag rá dy rowgo raibh cabbyl-ushteyeach uisce bagheyina chónaí ecag ynan eas vooarmór ecag Glion MeayGleann na Má, asagus ta shiartanse dyroinnt skeealynscéalta gollag dul mygeayrttimpeall mychione yfaoin chretoorchréatúr shensin.

AghterbeeAr aon chuma, ayns ysa chaggeychogadh, ynan caggeycogadh shoh chaieseo caite, vabhí campcampa ecag Glion MeayGleann na Má, asagus vabhí earroo dy leihlíon slua bagheyina gcónaí aynshenansin v'ayns yna bhí san armailt aeraghaerfhórsa asagus vabhí skeealscéal gollag dul mychionefaoi unaon dooinneyduine vaa bhí ayns ynsan armailt aeraghaerfhórsa asagus v'eshynbhí seisean goaillgabháil aaghtlóistín aynsi nanegceann jehde nyna thieyntithe ecag Gortyn jeeraghdíreach ecag ynan chenn chabbalseanséipéal taatá aynshohanseo. AsAgus oie dy rowoíche amháin hiechuaigh eh maghamachasagus v'ehbhí sé sonle golldul dys ygo dtí an traietrá, sheesesíos yan gliongleann, asagus v'ehbhí sé ersooylimithe voish yón thieteach feer foddeyan-fhadachaníor dainktháinig eh dy valleyabhaile derreygo dtí mean-oiemeán oíche bunnysbeagnach, asagus v'ehbhí sé aynsi staydstaid treihbhocht dy liooargo leor. Cha rowNí raibh eh sonle loayrtlabhairt asagus v'ehbhí sé ooilleyuile er-creauar crith myrmar dygo beaghmbeadh eh feer chingfíorthinn. AghterbeeAr aon chuma, dooyrtdúirt eh dy rowgo raibh eh er ngolltar éis dul sheesesíos yan gliongleann dys ygo dtí an traietrá, asagus v'ehbhí sé cheetag teacht er ashar ais asagus hainktháinig eh dysgo kioneceann nyan glionneyghleanna faggys da'ni ngar don eas vooarmór asagus ny lurg shenina dhiaidh sin cha vod ehní féidir leis cooinaghtyncuimhneamh erar red erbeerud ar bith, aghach v'ehbhí sé tagglooag caint mychionefaoiyan cabbylcapall, yan cabbylcapall,’ asagus shensin ooilleyuile oddaghd'fhéadfadh eh gra.

AghterbeeAr aon chuma, v'ehbhí sé er vetar éis a bheith chingtinn asagus v'ehbhí sé curritcurtha ersooylar siúl dysgo SostynSasana, asagus cha renní dhearna adsiad clashtyncloisteáil vegfaic ny sodjeyníos faide my-e-chionefaoi. AghAch hainktháinig redrud ennaghéigin ersynairsean ynan oieoíche shensin, aghterbeear aon chuma. V'ehBhí sé nyina ghooinneydhuine aegóg aynsi slayntsláinte miemhaith asagus follanfolláin asagus v'ehbhí sé kiartceart dy miego maith, asagus hainktháinig redrud ennaghéigin erair asagus ooilleyuile v'adbhí siad clashtynag cloisteáil jehde vabhíyan cabbylcapall, yan cabbylcapall,’ asagus shensin ooilleyuile v'ehbhí sé sonle gra.