Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

GoitGafa ecag nyna FerrishynSíofraí?

VaBhí carreycara aymagam ayns Purti bPort nyna hInsheyhInse rishle ymmodee dymórán vleeantynblianta vaa bhí gobbragheyag obair myrmar fuinneyderbháicéir er sonar son ea ayrathair. FoddeeB'fhéidir nagh neenach shensin myrmar taatá nishanois, leshle ooilley nygach ceann de na greieghynhuirlisí noanua t'ecatá ag thieyn-fuinneebácús, aghach ayns nysna laghynlaethanta shensin boallaghba ghnáth dado fuinneyderynbháicéirí gobbragheyobair fud ny h-oiear feadh na hoíche oie Jeheineyoíche Aoine derreygo dtí moghreymaidin JesarnDé Sathairn dy yannoole déanamh arranaráin dy liooargo leor ry hoile haghaidh kionecheann nyna shiaghtynseachtaine, tranuair a vabhí lanea lán arranaráin goll er crecká dhíol.

JeheineyDé hAoine dy rowamháin syn astyrsa tráthnóna asagus yan keeiraghclapsholas cheetag teacht, vabhí mymo charreychara shooyllag siúl dyschuig ea obbyrobair trooidtrí nyna straidynsráideanna derreygo dtí gur hainktháinig eh dyschuig ynnyd raad vaáit a raibh treetrí bayrynbhóthar cheetag teacht cooidjaghle chéile, jannooag déanamh meermír tree-corneilaghthriantánach dyde halloothalamh; cha nelníl eh ny smooníos mó na feedfiche stundayrtslat voish eóna hie-fuinneebhácús. AsAgus aynshohanseo, ayns ynnydin ionad v'eshyna raibh seisean er ngolltar éis dul ny-hrooidtríd keeadyn dyna céadta cheayrtynuair harthar nyna bleeantynblianta, cheauchaith eh ynan chooidchuid smoois mó jeh'nden oieoíche shensin.

Cha vaikNí fhaca eh vegfaic neu-chadjinneamhghnách; choud'schomh fada is vaa bhí soilsheysolas erbeear bith aynann, v'ehbhí sé fakinag feiceáil nyna thieyndtithe asagus nyna troggalyntógálacha elleyeile mygeayrt-e-myshina thimpeall asagus dorrysdoras yan thie-fuinneebhácúis echeyaige heneféin. AghAch gaghgach keayrtuair chebbagha d'iarrfadh eh dy chosneyle fáil maghamach assas yan ribbeyribe atchimaghuafásach shohseo v'eha raibh sé aynann, cha dodníor fhéad eh ehé ya yannoodhéanamh, myrmar dy beaghmbeadh boallaghynballaí dyde ghlessghloine er vetar éis a bheith troggittógtha mygeayrttimpeall ynan ynnydionaid shohseo. HainkTháinig aggleeagla mooarmhór erair asagus shimmeyis iomaí keayrtuair dylleea chaoin eh dy ardgo hard sonar son cooneycabhrach er nyar na co-obbreecomhoibrithe echeyaige ayns ysa thie-fuinneebhácús nagh rownach raibh foddeyi bhfad jehde, ny erar peiaghdhuine erbeear bith elleyeile; aghach chaníor dainktháinig fer erbeeaon duine huggeychuige.

AsAgus eishtansin, mogheymoch sysa voghreymhaidin, v'ehbhí sé ooilleyuile ersooylar siúl, nyna boallaghynballaí do-akindofheicthe er nyná scugheyaistriú, asagus hiechuaigh eh roishroimhe gysgo dtí ea obbyrobair. Cha jinnaghdhéanfadh nyna fir elleyeile credjalcreidiúint unaon ocklefhocal jeh'nden skeealscéal echeyaige; gheargháir adsiad erair, graag rá dy rowgo raibh eh er vetar éis a bheith scooiritar meisce asagus er duittymtar éis titim sheesesíos sysa traidtsráid. Dy jarrooGo deimhin, ta fystá a fhios miemaith aymagam peneféin dy rowgo raibh ynan dooinneyduine shohseo olkolc sonar sontroggaltógáil yna vairméire vegbige;’ aghach vreearmhionnaigh eh nagh rownach raibh eh er ngoailltar éis gabháil jough erbeear bith yn astyran tráthnóna shensin, son va fysóir bhí a fhios echeyaige dy beign dagurbh éigean dó gobbragheyobair fud ny h-oiear feadh na hoíche shensin, asagus cha beaghní bheadh eshynseisean lheidleithéid ynan ommidanamadáin asagus dy gheddynle fáil scooiritar meisce ecag lheidleithéid yan traaama.

Ta mee er chlashtyntar éis cloisteáil jeh'nden lheidleithéid cheddinchéanna aynsi ardjynlimistéir elleyeile synsan EllanOileán. VaBhí C. Q. goll thieag dul abhaile oie dy rowoíche amháin ayns ysa choleayrtyschlapsholas, asagus faggys dai ngar do SlieauShliabh WhuallianChoileáin v'ehbhí sé currit lesh dys scuirrcurtha ina stad doaltattymgo tobann liorishag redrud ennaghéigin nagh dodnár fhéad eh fakinfeiceáil, aghach cha dodníor fhéad eh cosneyfáil ny-hrooidtríd. Fy yerreyFaoi dheireadh ghrapdhreap eh harrishthar yan chleighchlaí asagus hiechuaigh eh er e hoshiaghtar aghaidh trooidtrí nyna magherynpáirceanna.

A. C. myrgeddinchomh maith. V'eshynBhí seisean erar yan raadmbealach thieabhaile voishó PurtPhort nyna hInsheyhInse dysgo EaryBuaile PherickPhádraig, asagus erar yan VayrBhóthar DowinDhomhain, erskynos cionn CregganChreagán nyna MraanemBan, hainktháinig eh dy doaltattymgo tobann noiin aghaidh redrud ennaghéigin gollrishcosúil le boalleyballa do-akindofheicthe nagh dodnár fhéad eh cosneyfáil shagheythairis. Beign dasynB'éigean dósan myrgeddinfreisin drappaldreapadh harrishthar yan chleighchlaí, asagus ayns nysna magherynmachairí shensin chaníor denneemhothaigh eh red erbeerud ar bith quaaghaisteach.