Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

C'raadCén Áit aynsin NiurinIfreann ta'natá an Shrop?”

S'cooinIs cuimhin lhiamliom shenn eeasteyrseaniascaire SostnaghSasanach vaa bhí bagheyina chónaí ayns balleyi mbaile begbeag enmyssitainmnithe Brightlingsea. V'ehBhí sé er chaggeyag troid sysa chaggeychogadh mooarmór asagus v'ehbhí sé red begrud beag chingtinn sysa chionecheann kyndagh rishmar gheall ar nyna reddynrudaí v'er jeeta bhí tar éis teacht erair. V'ehBhí sé kiart dy liooarceart go leor choud'schomh fada is nagh rownach raibh eh greinnitspreagtha.

Laa dy rowLá dá raibh vabhí mishmise asagus ferfear elleyeile gollag dul maghamach marishleis sysa vaateybhád. Va'nBhí an chenn eeasteyrseaniascaire nyina 'er-Seyrfhear saor jeh'nden awinabhainn; myr shenmar sin oddaghd'fhéadfadh eh golldul geeastaghag iascach boayl erbeeáit ar bith baillishar mhian leis. HieChuaigh ooilleyuile erair dy miego maith rishle tammylttamall begbeag. Hayrn shinTharraingíomar yan lieenlíon stiaghisteach ny keayrtynuaireanta asagus va shinbhíomar tayrnag tarraingt palchey dyneart eeastiasc. DoaltattymGo tobann ghowthug mee tasteyfaoi deara dy rowgo raibh ynan mollaghbaoi v'eca bhí ag jerreydeireadh ynan lieenlín ersooylar siúl er yn ushteyar an uisce. DinshD'inis mee da'ndon chenn ghooinneyseanduine aghach cha noddymní féidir liom inshinsint diudaoibh crecéard a dooyrtdúirt eh, aghach v'ehbhí sé gaaseag fás feer ghreinnitfíorspreagtha.

TammyltTamall begbeag lurg shenina dhiaidh sin renrinne ynan ferfear elleyeile vaa bhí marinin éineacht linn scugheybogadh ynan baateybháid gouri dtreo ea ghrommeydhroma stiaghisteach sysa lieenlíon; daased'fhás eh ny smooníos mó greinnitspreagtha na v'eha bhí sé roieroimhe sin asagus vabhí chengeyteanga scammyltaghscannalach echeyaige. EishtAnsin v'ehbhí sé feer chiunefíorchiúin rishle tammylttamall marinin éineacht linn scugheybogadh ynan baateybháid gouri dtreo ea ghrommeydhroma stiaghisteach sysa lieenlíon; daased'fhás eh ny smooníos mó greinnitspreagtha na v'ehbhí sé roieroimhe sin asagus vabhí chengeyteanga scammyltaghscannalach echeyaige. EishtAnsin v'ehbhí sé feer chiunefíorchiúin rishle tammylttamall foddeyfada asagus cha dooyrtdúirt eh focklefocal. Va'nBhí an baateybád gollag dul maghamach foastfós asagus va'nbhí an lieenlíon gaaseag fás laneiomlán trometrom. Fy yerreyFaoi dheireadh dinshd'inis eh dooindúinn prowalpromhadh yan lieenlín. Va'nBhí an lieenlíon lanelán dy eeastd'iasc famlaghynfeamainn, burdogeynribí róibéis asagus ymmodeemórán reddynrudaí elleyeile. V'ehBhí sé ro hromeróthrom dooindúinn.

EishtAnsin cheayllchuala mee ard-choraaguth ard graag rá, “CurTabhair lhiatleat ynan shrop, bhoya mhic!” Cha row fysNí raibh a fhios erbeear bith aymsagamsa c'redcad v'eha bhí sé geeareeag iarraidh?

C'reCén boayl ta'náit a bhfuil an shrop?” V'ehBhí sé screeaghag screadach nishanois. HooarFuair mee sleaystsluasaid, cuirncanna asagus teadtéad, aghach cha rowní raibh eh jeant maghsásta, v'ehbhí sé screeaghag screadach foastfós. SmooineeShíl mee dy rowgo raibh mymo laa s'jerreeis deireanaí er jeettar éis teacht! Va'nBhí an ferfear elleyeile scryssaghfaoi ghruig myrmar ferfhear mee-cheeayllaghmíchéillí. Fy yerreyFaoi dheireadh hooarfuair mee greie-rollianroithleán. Va shenBa é sin ynan redrud v'ehbhí sé geeareeag iarraidh, v'ehbhí sé maynreysásta eishtansin.

TraNuair a rainkshroich shinmuid yan traietrá reeshtarís chionneecheannaigh eh lhuneleann doudom sysan thie-oastóstán. Cha rowNí raibh mee aghach shey bleeaneybliana jeigdéag dy eashd'aois asagus vabhí mee ceauag caitheamh breechynbrístí giareygearra.

Ny gowgabh aggleeagla,” dooyrtdúirt eh. “AbbyrAbair dygo beembeidh oo nuynaoi bleeaneymbliana jeigdéag dy liehgo leith ynan laa-ruggyreebreithlá shohseo cheetag teacht.”