Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

BoaylÁit FeayrFhuar dado TarrTharra

Ta'nTá an skeealscéal shohseo mychionefaoi dooinneydhuine enmyssitainmnithe JamysSéamus. VaBhí croit vegbheag echeyaige asagus kirreecaoirigh, ollagheallach asagus kiarkyncearca ry akinle feiceáil mygeayrttimpeall e hiea thí. AghAch va'nbhí an cheird echeyaige myrmar seyirshaor, asagus v'ehbhí sé feer schleioilfíorchumasach jannooag déanamh cairtyncairteacha, queeylynrothaí asagus ya lheidleithéid dado nyna eirineefeirmeoirí.

AghterbeeAr aon chuma, vabhí peiaghduine aynann shirreyag iarraidh tarrtarra dy hlaale smearadh erar mullaghmhullach yan thie vegtí bhig echeyaige, er yn oyrde bhrí dy rowgo raibh eh jeantdéanta assas yiarniarann asagus v'ehbhí sé mergaghmeirgeach asagus gaaseag fás tanneytanaí. CheayllChuala eh dy rowgo raibh begganbeagán dyle harrhofráil ecag JamysSéamus asagus hiechuaigh eh roishroimhe un astyr soureetráthnóna samhraidh amháin dy churle tabhairt shilleycuairte erair.

Ta tarrtarra aymagam kiart dy liooarceart go leor,” DooyrtDúirt JamysSéamus, jeeaghynag féachaint mygeayrt-y-myshina thimpeall, “aghach ta eginis éigean dhytsduitse cheetteacht er ashar ais ny s'anmeyníos déanaí tra tanuair atá dorraghysdorchadas aynann.”

HieChuaigh ynan dooinneyduine thieabhaile reeshtarís, smooinaghtynag smaoineamh dy rowgo raibh JamysSéamus ro harrooghróghnóthach dy ghoaillle gabháil tasteyairde jehde, asagus duirreed'fhan eh ayns shenansin derrey v'ehgo dtí go raibh sé dorragheydorcha. YnAn nahdara cheayrthuair hiechuaigh eh gysgo thieteach YamysShéamais cha rowní raibh vegdada ry akinle feiceáil aghach soilsheysolas ayns ynsan uinnagfhuinneog asagus myr shenmar sin chrankchnag eh erar ynan dorrysdoras. DoshilD'oscail JamysSéamus ehé asagus dooyrtdúirt eh, “Quoi t'aynatá ann?”

SheIs mishmise t'aynatá ann, ynan ferfear taatá shirreyag iarraidh yan tarrtarra.”

VelAn bhfuil fer erbeeaon duine mayrtsin éineacht leatsa?”

Cha nelNíl.”

Trooid stiaghTar isteach rishle tammylttamall.”

GhowGhabh JamysSéamus neoseanuas shenn londeyrseantóirse voishó treineythairne vaa bhí sysa woalleybhalla asagus doadlas eh ehé leshle speeineigsmeachóid voish ynón ailetine. EishtAnsin ghowghabh eh kiebbeyrámhainn sysa lauelámh asagus hooyllshiúil eh maghamach assas yan thieteach asagus eh-heneé féin geiyrtag leanúint erair. HooyllShiúil adsiad sheesesíos gysgo kioneceann heesethíos yan gharey-ooylt-úllord faggys da'ni ngar don vayrbhóthar vooarmór, asagus cha rowní raibh sheeanfuaim erbeear bith ry chlashtynle cloisteáil.

ShohSeo ynan ynnydt-ionad,” renrinne JamysSéamus pisheyraghcogarnach, asagus vrodbhroid eh yan thallootalamh leshleis yan chiebbeyrámhainn.

RenRinne eh chee nyna foadynfóid, hrogthóg eh adiad asagus hugchuir eh adiad dy kiarailgo cúramach ecag ynan unaon cheutaobh. EishtAnsin reuyrrómhair eh maghamach ynan ooirtalamh derrey vago dtí go raibh mullaghmullach mollagbaoi ry akinle feiceáil aynsi soilsheysolas yan londeyrlampa.

Cre'n oyr taCén fáth a bhfuil shiusibh freayllag coimeád tarrtarra ayns ysan voayláit shohseo, Yamysa Shéamais? Cha nelNíl eh feer aashaghan-éasca dy roshtynle sroicheadh ehé.”

WellBhuel,” dreggyrd'fhreagair JamysSéamus, “T'ehTá sé dy reayllle coinneáil ehé voishó soilshey ny greineysholas na gréine.”

AghAch tranuair a hrogthóg JamysSéamus neeseaníos farkylcaipín nyan mollagbhaoi vabhí nyna focklynfocail ‘IOM Highway Board’ ry akinle feiceáil loshtdóite ayns ysan fuyghadhmad!