Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

Shenn DooinneySeanduine asagus ynan SostnaghSasanach

Shiartanse dy vleeantynRoinnt blianta er dy henneyó shin vabhí dooinneyduine voishó SostynShasana shooyllag siúl eeí erar yan raadbhóthar aynsi jiassndeisceart ynan EllanOileáin. MyrMar v'eha bhí sé gollag dul v'ehbhí sé jeeaghynag féachaint harrishthar nyna cleighynclaíocha er nyar na magherynpáirceanna. Fy yerreyFaoi dheireadh, faggys dai ngar do Purt le MoirreyPhort le Muire, honnickchonaic eh dooinneyduine aynsi magherbpáirc curag cur claghynclocha aynsi cairtgcairt. Cha rowNí raibh ynan dooinneyduine aegóg asagus cha rowní raibh eh jeeaghynag féachaint dy vele bheith aynsi slayntsláinte feer viean-mhaith. DooyrtDúirt yan SostnaghSasanach rishleis ynan dooinneyduine vaa bhí gobbragheyag obair.

MyMo ghooinneydhuine viemhaith, nagh velnach bhfuil ynan obbyrobair shensin ro-chreoiróchrua dhytduit? T'ouTá tú jeeaghynag féachaint moalbocht asagus treihgruama.”

DreggyrD'fhreagair ynan ManninaghManannach, “OghÓ, ta mishmise mie dy liooarmaith go leor. VaBhí mee chingtinn tammylttamall begbeag er dy henneyó shin, aghach ta mee couyralag téarnamh nishanois. Lhisagh ooBa chóir duit fakinfeiceáil ynan ayrt-athair aymagam; ta eshynseisean nyina ghooinneydhuine foddeyi bhfad ny shareníos fearr na mishmise.”

GhowGhabh ynan SostnaghSasanach yindysiontas mooarmór clashtyncloisteáil shensin, asagus dooyrtdúirt eh.

Cre'nCén eashaois t'ortatá ort, mymo ghooinneydhuine?”

TreeTrí feedfichid asagus jees,” dooyrtdúirt ynan ManninaghManannach.

T'ou ussTá tusa treetrí feedfichid asagus jees asagus ta dty ayrd'athair foastfós gobbragheyag obair!” dooyrtdúirt yan SostnaghSasanach, “SheignIs éigean dasyndósan vea bheith ny smooníos mó na kiareceithre feedfichid. Cre velCá bhfuil eh asagus cre t'ehcéard atá sé jannooag déanamh?”

JeeaghFéach,” dooyrtdúirt ynan ManninaghManannach, “er henansin ehé, heosethuas ayns ysa vagherghort shidsiúd giareyag gearradh nappinyntornapaí marishle mymo yishig-vooarsheanathair!”