Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

AueÁdhamh asagus EveÉabha

HooarFuair mee ynan skeealscéal shohseo veihó dooinneydhuine taatá bagheyina chónaí ayns Purti bPort nyna hInsheyhInse. V'ehBhí sé inshitinste da liorishag dooinneyduine elleyeile laa dy rowlá dá raibh tranuair a v'adbhí siad shooyllag siúl er nyar na sleitynsléibhte. Ta mee credjalag creidiúint dy velgo bhfuil ramneart skeealynscéalta ecag ynan dooinneyduine elleyeile shensin; cha nelníl mee rieauriamh er jeettar éis teacht my whaiyli m'araicis rishleis, aghach ta mee er lhaihtar éis léamh shiartanse dyroinnt skeealynscéalta echeyaige aynsi lioarleabhar scruitscríofa echeyaige. AghterbeeAr aon chuma, er hohanseo diudaoibh skeealscéal cha vownach bhfaighidh shiusibh ayns ysa lioarleabhar shensin.

T'ehTá sé shickyrcinnte dy jarroogo deimhin dy rowgo raibh AueÁdhamh asagus EveÉabha nynina MannineeManannaigh. YiowGheobhaidh shiusibh maghamach shensin traa erbeeam ar bith taatá shiusibh lhaihag léamh my-nyn-gionefúthu ayns ysa VibleBhíobla. AghAch ta skeealscéal elleyeile aynann nagh nhionenach eol dado ymmodeemhórán sleihslua taatá soilshaghey maghfógartha dy baghtalgo soiléir dy rowgo raibh adsiad nynina MannineeManannaigh dooiedhúchasacha. Ta fysTá a fhios miemaith euagaibh mychione ynfaoin traaam chrooa chruthaigh JeeDia NiauNeamh asagus thallootalamh. Ec y traaAg an am shensin chroochruthaigh Eh AueÁdhamh myrgeddinfreisin voishó joandheannach ynna thallootalún asagus ny lurg shenina dhiaidh sin chroochruthaigh Eh EveÉabha assas asneyeasna v'assa bhí as cleeauucht AueÁdhaimh.

Laa dy rowLá dá raibh hainktháinig AueÁdhamh dy valleyabhaile feer anmaghfíordhéanach veih'nón chelgtseilg. V'ehBhí sé feer skeean-tuirseach asagus sollaghsalach asagus cha rowní raibh eh er haartyntar éis ruaigeadh monneymórán beiynbeithíoch.

Cre'nCén boayl t'ouáit a bhfuil tú er vetar éis a bheith?” dooyrtdúirt EveÉabha; “s'feer anmaghis fíordhéanach ehé asagus c'raad tacá bhfuil ooilley nygach ceann de na beiynhainmhithe t'ou ussatá tusa er helgeytar éis seilg?”

Cha rowNí raibh monneymórán beiynainmhithe ry gheddynar fáil asagus beign doub'éigean dom golldul feer foddeyan-fhada eerfiú nyna beiynhainmhithe beggeybeaga shohseo ya haartynruaigeadh,” dooyrtdúirt AueÁdhamh. “ShassSeas voyduait assas mymo raadbhealach, vena bhean. Ta mee lane skeelántuirseach asagus ta mee geearreeag iarraidh goll dy lhiedul a luí.”

GynGan focklefocal erbeear bith elleyeile hiechuaigh AueÁdhamh dyschuig ea lhiabbeeleaba asagus v'ehbhí sé nyina chadleychodladh dy tromego trom tammylttamall begbeag lurg shenina dhiaidh sin. AghAch vabhí EveÉabha nyina benbean ouryssaghamhrasach asagus v'ehbhí sé er nyá ghoosteydhúiseacht reeshtarís tammylttamall begbeag ny s'anmeyníos déanaí tranuair a hooarfuair eh ea lauelámh erar ea chleeauucht.

C'redCéard t'ouatá tú jannooag déanamh, vena bhean?” dooyrtdúirt eh. “Va mish myBhí mise i mo chadleychodladh.”

Cha nelNíl mee aghach shirreyag féachaint velan bhfuil asneyeasna elleyeile ersooylimithe voyduait,” dreggyrd'fhreagair ishsise.