Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

CurTabhair CredjueCreideamh da'ndon VooinjerMhuintir VeggeyBheag

Eer nishAnois féin ta mee credjalag creidiúint dy velgo bhfuil lioarynleabhar noanua foastfós er nyná glougcló mychionefaoi mooinjer-veggeydhaoine maithe aynsi ManninManainn, asagus foddeeb'fhéidir ayns cheeraghyni dtíortha elleyeile asagus ta fystá a fhios ainagainn ooilleyuile erar yan voghtynidbhochtaineacht fudar fud joarreeyndeoraithe asagus cummalteeáitritheoirí myrgeddinchomh maith, tra t'adnuair atá siad g'immeeaghtag imeacht harrishthar yan droghaddroichead begbeag ecag BallalionneyBaile an Ghleanna. AghAch ga dy velcé go bhfuil wheeshan oiread dyde skeealynscéalta quaagheyaisteacha gollag dul mygeayrttimpeall my-nyn-gionefúthu, velan bhfuil peiaghduine erbeear bith ec y traaag an am t'aynatá ann credjalag creidiúint dy rowgo raibh rieauriamh ya lheidleithéid aynann? Cha s'aymsNíl a fhios agamsa dy-jarroogo deimhin. AghAch ta mishmise slaneiomlán shickyrcinnte dy rengo ndearna nyna shenn Vannineesean-Mhanannaigh credjalcreidiúint aynsi lheidleithéid nyna cretooryncréatúir asagus ferrishynsíofraí, yan phynnodereesatair, yan bugganepúca, yan glashtingruagach, yan dooinney-oieduine oíche as. r. el.

Ta cooinaghtyncuimhní aymagam erar skeealscéal vaa bhí er ny inshá insint doudom oie dy rowoíche amháin liorishag BnrBean. M — C, foddeeb'fhéidir daeeddaichead vleinbliain asagus ny smooníos mó er-dy-henneyó shin. V'eeBhí sí heneféin asagus ynan shesheycéile asagus nyna paitchynpáistí eckaici nynina gaarjyngcairde doudom, asagus vabhí mishmise asagus daadhá ny treetrí deineydhuine aegeyóga elleyeile cliaghtitcleachta golldul keayrtuair ny ghaanó dhó dys ygo dtí an thieteach ocacu 'synsa 'astyrtráthnóna dy chloiele himirt caartyncártaí asagus pleadeilpléadáil, clashtyncloisteáil rishle skeealynscéalta asagus spotchynjócanna; dy-mennickgo minic veagh shinbheimis tannaghtynag fanacht ayns shenansin dysgo 3 ny 4 er y chlaga chlog 'sysa voghreymhaidin.

Oie dy rowOíche amháin, cha s'aymsníl a fhios agamsa cre'n oyrcén fáth, vabhí imraalua jeantdéanta jeh'n vooinjer-veggeyde na daoine maithe liorishag ferfear ennaghéigin jindínn, asagus dooyrtdúirt fer jeh nyceann de na inneenyncailíní, “Tcha! BoghtynidSeafóid! Cha nelNíl ya lheidleithéid aynann!” AghAch yeeaghd'fhéach M — seosesuas veihó nyna caartyncártaí ayns eina lauelámh, asagus dooyrtdúirt eeOÓ, dy jarroogo deimhin! WellBhuel, my ta shiusibh graag rá dy neegur ooilleyuile ommidjysbaois nyna skeealynscéalta shohseo jehde nyna ferrishynsíofraí, ta mee dy ghrale rá riulibh dy velgo bhfuil shiusibh ooilleyuile ersooylimithe cam! ShimmeyIs iomaí keayrtuair taatá mishmise er vakintar éis feiceáil adiad ecag B —!” RenRinne ooilley'niomlán na cloiehimeartha scuirrstoptha erair shohseo, asagus vlake shind'fhéachamar ooilleyuile urreeuirthi. B'leayrBa léir dado M — dy row shingo rabhamar ooilleyuile aynsin ourysamhras. YeeaghD'fhéach ee orrinorainn ooilleyuile, ferceann lurgi ndiaidh fercinn, asagus dooyrtdúirt ee, “TeTá sé jeeaghynag féachaint dooysdomsa nagh velnach bhfuil shiusibh dy mydo mo chredjalchreidiúint, myrmar dygo beaghmbeadh shiusibh sheiltynag síleadh dy velgo bhfuil mee spotchalmé ag magadh! Cha nee spotchmagadh ehé, er chor erbeear chor ar bith! Ta mee dy inshle hinsint diudaoibh.” GhowThug ee tasteyaird jeemsdíomsa, asagus mishmise nyi mo hoieshuí ny s'niesseyníos gaire jeedi asagus blakeyag féachaint urreeuirthi, asagus hyndaathiontaigh ee orrymsormsaAsAgus usstusa Alick chreeneycríonna! Cre t'ou ussCéard atá tusa dy ghrale rá? Ta mee dy dty akindo d'fheiceáil dtyi do hoieshuí ayns shenansin asagus myn-gheareymiongháire gannidaghmagúil ooilleyuile harrishthar dty eddind'éadain grouwghruama! VelAn bhfuil usstusa credjalag creidiúint dy neegur spotchalmagadh ehé shohseo?” “CumCoinnigh ort nishanois, M — cumcoinnigh ort!” asarsa mishmise. “Cha rowNí raibh mee cheetag teacht er shenair sin! AghAch sheginis éigean doudom graa rá nagh velnach bhfuil eh ro-aashaghró-éasca dy chredjalle creidiúint ny t'ou ussa bhfuil tusa er 'raag rá. InshInis dooindúinn shensin reeshtagharís.” “Gow-jeeGabhaigí nyna scryssynstraoiseanna shensin jehde nyna eddinynhéadain euagaibh asagus inshyminseoidh mé ehé,” dooyrtdúirt M —. “MyrMar ta fysatá a fhios euagaibh, vabhí mee troggittógtha ecag B —. Ta'nTá an thieteach ayns shenansin foastaghfós, asagus shioneis eol diuishdaoibhse cre'ncén thieteach t'ehatá sé. VaBhí earroo dylíon viljyncrann mooareymór mygeayrttimpeall yan thie, aghach erar cheu-hoalthaobh thall ynan vayrbhóthair cha rowní raibh aghach cleighclaí foainfaiche asagus thammaghyn-drinetoim dhraighin, asagus biljyncrainn veggeybheaga, g'aaseag fás feer chiufíorthiubh.”

ShohSeo ynan chiedchéad redrud t'aynsatá i mymo chooinaghtynchuimhne. Fastyr dy rowTráthnóna amháin, vabhí mishmise cloieag imirt erar yan vayrbhóthar marishle paitchynpáistí elleyeile; vebhí sé g'aaseag fás anmaghdéanach, asagus va'nbhí an keeiraghclapsholas cheetag teacht erair. AsAgus cheayllchuala mee mymo voirmháthair g'yllaghag béicíl orrymorm voish ynón dorrysdoras, ‘Tar stiaghisteach nishanois, M —! AsAgus shiuishsibhse paitchynpáistí elleyeile, ersooylar siúl thieabhaile lhiulibh; tetá sé bunnysbeagnach dorragheydorcha!’ VaBhí mee dy kinjaghi gcónaí biallaghumhal dado mymo voirmháthair, asagus hiechuaigh mee stiaghisteach chelleeraghláithreach; aghach dooyrtdúirt mee r'eeléiCha nelNíl eh dorragheydorcha foastfós, ya vummigmháthair, asagus baillymba mhian liom tannaghtynfanacht cheu-mooietaobh amuigh tammylttamall begbeag ny-sodjeyníos mó.’ ‘OghÓ, foddeeb'fhéidir dygo beaghmbeadh eh saucheysábháilte dy-liooargo leor,’ dooyrtdúirt ee. ‘Cha nelNíl mishmise rieauriamh er chlashtyntar éis cloisteáil jehde skeayleyscaoileadh jeantdéanta ecag y vooinjer-veggeyna daoine maithe rishle peiaghduine erbeear bith, aghach shareis fearr dooindúinn vea bheith shickyrcinnte.’

VaBhí mee er chlashtyntar éis cloisteáil skeealyn-ferrishynscéalta sí hannahcheana, gyngan monneymórán geillaire ya churthabhairt dauedóibh, aghach cha rowní raibh mee rieauriamh er smooinaghtyntar éis smaoineamh dy rowgo raibh lheidleithéid nyna cretooryngcréatúr quaagheyaisteach shensin ry-gheddynar fáil faggys da'ni ngar don thieteach ain-heneagainn féin! asagus cha rowní raibh mee rieauriamh er ngeddyntar éis fáil slintamharc jeudíobh. AghAch erreishtar éis doudom v'er chlashtyna bhí tar éis cloisteáil shohé seo veihó mymo voirmháthair, d'reayllchoinnigh mee arreyfaire, jeeaghynag féachaint maghamach er nyar na h-uinnagynfuinneoga tranuair a vebhí sé g'aaseag fás dorragheydorcha 'synsa 'astyrtráthnóna, asagus keayrtynuaireanta gyn-yssgan fhios dado mymo voirmháthair fosleyag oscailt ynan dorrysdorais 'naghtmar oddymsis féidir liom fakinfeiceáil ny shareníos fearr. AsAgus oie dy rowoíche amháin b'leayrba léir doudom adiad, asagus adsyniadsan roieag rith noon as noalanonn is anall fudar fud nyna thammagyndtor erar mullaghmhullach yan chleighchlaí jeeraghdíreach erar yan thieteach ainynagainne.”

ScuirrStop ee veihó loayrtlabhairt eishtansin, asagus yeeaghd'fhéach mygeayrttimpeall orrinorainn, asagus shinynsinne ooilleyuile nyn soieinár suí ayns shenansin nyn dostinár dtost asagus jeeaghynféachaint yn derrey yehan duine amháin erar yan jeh elleyduine eile, gyngan fysfhios ainagainn cre erbeecibé dy ghrale rá; eishtansin dooyrtdúirt ee, “TeTá sé jeeaghynag féachaint dooysdomsa nagh velnach bhfuil shiusibh dy mydo mo chredjalchreidiúint eerfiú foastaghfós!”

AghAch, cha nelníl ferduine jindínn graag rá nagh vel shinnach bhfuilimid dy dtydo do chredjalchreidiúint!” D'reggyrD'fhreagair mishmise dy-tappeegan mhoill, “AghAch s'quaaghis aisteach ynan skeealscéal ehé shohseo! InshInis dooindúinn nishanois, cre'ncén torchcineál dyde chretoorynchréatúr v'ada bhí siad, asagus crecad a v'adbhí siad jannooag déanamh?”

Cha rowNí raibh adsiad jannooag déanamh vegfaic er-lhimmeycé is moite jehde roierith asagus lheimyraghléim masteyi measc nyna thammagyndtor erar yan chleighchlaí. V'adBhí siad gollrishcosúil le deineydaoine beggeybeaga, cha nee ny smooníos mó na daadhá hriethroigh erar yrjidairde. JeeaghynAg féachaint er-gooylar gcúl nishanois, ta mee credjalag creidiúint dy rowgo raibh reeayllaghbreacadh dyde vraanemhná nyn mast'ocina measc, aghach cha nelníl mee shickyrcinnte jehde shensin. YnAn chiedchéad cheayrtuair vaa bhí myshtimpeall jeihdeichniúr jeudíobh ry-akinle feiceáil, aghach keayrtuair ny ghaanó dhó ny lurg shenina dhiaidh sin honnickchonaic mee adiad reeshtarís asagus ny keayrtynuaireanta vabhí ny shleeníos líonmhaire na shensin.”

AsAgus cre mysh yncad faoin eaddaghéadach ocacu? TeTá sé er ny ghraá rá dy velgo bhfuil y vooinjer-veggeyna daoine maithe ceauag caitheamh jaggadynseaicéad gheayneyuaine asagus iddhataí jiargeydearga; naikan bhfaca usstusa rieauriamh nyna daaghyndathanna shohseo orrooorthu?” “Cha vaikNí fhaca. VeBhí sé bunnysbeagnach dorragheydorcha tranuair a haink adthángadar, asagus v'adbhí siad fofaoi scadooscáth nyna thammagyndtor; cha dodníor fhéad mee fakinfeiceáil vegfaic ny smooníos mó na nyna cummaghyncruthanna ocacu, nyn shassooina seasamh maghamach roishroimh yan faiyrfhéar ayns ysa vagherghort mooarmór harrishthar yan chleighchlaí. Cha vaikNí fhaca mishmise rieauriamh daahdath erbeear bith aghach s'cooinis cuimhin lhiamliom dy rowgo raibh iddhataí birraghbioracha er nynar a ginggceann.”

My sheMás é breagbréag taatá mee g'inshag insint diudaoibh, sheis breagbréag cheaylla chuala mee.” AghterbeeAr aon chuma, shensin yan skeealscéal. Nod shinynAn féidir linne ya lheidleithéid ya chredjalchreidiúint 'sy laasa lá t'aynatá ann jiuinniu? Cha s'aymsNíl a fhios agamsa dy-jarroogo deimhin. ShimmeyIs iomaí keayrtuair ny lurg shenina dhiaidh sin vriea d'fhiafraigh mee jehde M — mychione yfaoin chooishchúrsa shohseo, aghach cha jinnaghdhéanfadh ee ea skeealscéal ya chaghlaaathrú er chor erbeear chor ar bith.

FoddeeB'fhéidir nagh n'eeunach fiú ehé briaghtfiafraí jin-henedínn féin, “NeeDéanfaidh ynan 'irrineyfhírinne ehé, ny dyngan,” aghachKysConas teatá sé dy rengo ndearna nyna shenn-ayraghynsinsir ainagainn credjalag creidiúint, gyn ourysgan amhras erbeear bith ocacu, aynsi lheidleithéid nyna cretooryngcréatúr shohseo, asagus nishanois nagh velnach bhfuil adsiad ry-akinle feiceáil boayl erbeeáit ar bith?”