Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

YnAn VibleBíobla VooarMór

TraNuair a vabhí mee gobbraghag obair ayns Purti bPort nyna hInsheyhInse ecag oikoifig nyna barroosynmbusanna, vabhí shenn dooinneyseanduine cheetag teacht dysgo PurtPort nyna hInsheyhInse ny keayrtynuaireanta voishó Skeristal t'eratá ar yan raadmbealach dyschuig Rhumsaa myshtimpeall treetrí ny kiareceithre meeilaghynmhíle voishó PurtPhort nyna hInsheyhInse. V'ehBhí sé enmyssitainmnithe Tommy Kneale asagus v'eh bagheybhí sé ina chónaí aynsi Skeristal, asagus v'ehbhí sé nyina ghooinneydhuine begbeag asagus vabhí symmsuim echeyaige er ysa GhaelgMhanainnis asagus er nysna shenn skeealynseanscéalta. AsAgus dooyrtdúirt eh dy rowgo raibh biblebíobla sysa GhaelgMhanainnis echeyaige ayns ysa thieteach asagus v'eebhí sí foddeyi bhfad ny smooníos mó na nyna bibleynbíoblaí cadjincoitiantav'eebhí sí ny smooníos mó na daadhá hriethroigh erar ea lhuridfhad asagus foddeyi bhfad ny smooníos mó na nyna bibleynbíoblaí elleyeile, asagus hugthug eh cuirreycuireadh dooysdomsa cheetteacht dys ygo dtí an thieteach echeyaige dy yeeaghynle féachaint urreeuirthi traa erbeeam ar bith, asagus vabhí shensin gollag dul erar daadhá vleinbhliain aghach cha rowní raibh rieauriamh traaam aymagam dy ghollle dul.

AghterbeeAr aon chuma, cha jaghdheachaigh mee rieauriamh leshle shilleycuairt erar yan viblebhíobla shohseo; asagus eishtansin cheayllchuala mee dy rowgo raibh eh er ngeddyn baasetar éis bás a fháil asagus vabhí mee boiritbuartha mychionefaoi shensin, asagus cheayllchuala mee myrgeddinfreisin dy rowgo raibh ooilleyuile ea stoo-thiethroscáin tilgitcaite maghamach assas yan thieteach asagus ailetine curritcurtha orrooorthu asagus vabhí ooilleyuile cailltcaillte. AghterbeeAr aon chuma, vabhí mee shickyrcinnte dy rowgo raibh ynan viblebíobla shohseo, ynan viblebíobla neu-chadjinneamhghnách, dy rowgo raibh ee loshtitdóite asagus stroitscriosta asagus currit mowscriosta. AghAch cha row mee myní raibh mé i mo vooinjermhuintir da asagus cha rowní raibh cairceart erbeear bith aymagam dy yannoole déanamh briaghtfiosraithe mychione yfaoin viblebhíobla, aghach tammylttamall ny lurg shenina dhiaidh sin cheayllchuala mee dy rowgo raibh ynan viblebíobla shohseo er nyá sauailshábháil, asagus cheayllchuala mee dy rowgo raibh ee aynsi laueynlámha saggyrtsagairt aynsi jiassndeisceart ynan EllanOileáin, ynan saggyrtsagart Gelling ecag SkeeylleySéipéal ChreestChríost RushenRoisean, asagus vabhí mee sonle curtabhairt shilleycuairte erar ynan taggyrtsagart shohseo dy gheddynle fáil fysfios rowan raibh ynan viblebíobla shohseo echeyaige ny dynnach raibh.

AsAgus laa dy rowlá dá raibh va shinbhíomar ayns ysa jiassdeisceart asagus hiechuaigh mee dyschuig thieteach ynan taggyrttsagairt, asagus hainktháinig benbean aegóg dys yngo dtí an dorrysdoras asagus dooyrtdúirt ee dy rowgo raibh ynan saggyrtsagart mooieamuigh asagus dy heetle teacht reeshtarís. AghterbeeAr aon chuma, dinshd'inis yan venbhean aegóg shohseo dooindúinn dy rowgo raibh lheidleithéid nyan biblebhíobla shensin ayns ysa thieteach er yn oyrde bharr dy rowgo raibh ee er vakintar éis feiceáil eeé, aghach cha nelníl mee er vetar éis a bheith leshle shilleycuairt erar ynan taggyrtsagart edyrar chor ar bith ny lurg shenina dhiaidh sin, aghach ta mee shickyrcinnte nishanois dy rowgo raibh ynan viblebíobla shohseo er nyá sauailshábháil asagus t'eetá sé aynann foastaghfós.