Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

YAn BlugganLiathróid NoaNua

RenAn ndearna mee rieauriamh yan skeealscéal ya inshinsint dhytduit mychione yfaoin laa hiea chuaigh mee sheesesíos 'sysa towlpholl vooarmór dy gheddynle fáil yan blugganliathróid? Ta mee dy inshle hinsint dhytduit, cha rowní raibh mee rieauriamh chachomh agglitscanraithe asagus vabhí mee ec y traaag an am shensin.

'SIs foddey er-dy-henneyfada ó shin nishanois, tra va mee mynuair a bhí mé i mo ghuilleybhuachaill myshfaoi daadhá vleinbhliain jeigdéag dy eashd'aois. Va mee bagheyBhí mé i mo chónaí marishle mymo hanersheanathair asagus mymo warreemhamó (vabhí my ayrm'athair asagus mymo voirmháthair er n'gheddyn baasetar éis bás a fháil tranuair a vabhí mee foastfós feer aegan-óg) aynsin boayláit er-gerrey dai ngar do KeeilleoinChill Eoin enmyssitainmnithe Forsdal (sheis é “Ballanass” ynan ennymt-ainm kiartceart assas yan GhaelgMhanainnis, er yn oyrde bhrí dy velgo bhfuil eas vooarmór ry-akinle feiceáil ayns shenansin cooylar chúl nyna thieyndtithe). AghAch cha rowní raibh schoillscoil erbeear bith ayns shenansin, asagus beign doub'éigean dom golldul dys ygo dtí an schoillscoil ecag Forsdal HeoseThuas, meeileymíle asagus ny smooníos mó ersooylar siúl.

FastyrynTráthnónta yan toureetsamhraidh, b'haittinba mhaith leshle ooilley nygach ceann de na guillynbuachaillí cloieimirt ecag bluggan-cosheysacar. AghAch cha rowní raibh monneymórán thallootalaimh rearéidh ry-gheddynle fáil mygeayrttimpeall Forsdal, son vaóir bhí sleitynsléibhte ooilleyuile mygeayrt-y-myshina thimpeall, asagus boallaghba ghnáth dooindúinn cloieimirt erar meermhír dyde halloothalamh vaa bhí faggys dai ngar do shenn veainseanmhianach v'ayns shoha bhí anseo; denmys shind'ainmníomar yan veainmianach shohseo The GareeGarraí mine. VaBhí ooilley'niomlán na obbyrhoibre ecag nyna meainynmianaigh er jeettar éis teacht gy kionechun críche daadhá ny threetrí bleeantynbliana roishroimh yan traaam shensin, asagus vabhí buillionad cloaiecloiche myshtimpeall shiaghtseacht trieyndtroithe erar yrjidairde troggittógtha mygeayrt-y-myshtimpeall beealbhéal ynan shaft. ShohSeo é ynan towlpoll mooarmór taatá goll sheesedul síos veihó eaghtyruachtar yna thalloointalún aynsi diunidndoimhneacht yan veainmhianaigh. Cha bioneNíorbh eol doudom ennymainm erbeear bith erair assas yan GhaelgMhanainnis.

Aght'erbeeAr aon chuma, fastyr dy rowtráthnóna amháin va shinbhíomar cloieag imirt ayns shenansin, asagus tranuair a hainktháinig yan blugganliathróid hym'schugamsa hugthug mee brebcic mooarmór jeedi; dettyld'eitil ee seosesuas 'synsan aer, harrishthar yan voalleybhalla, asagus sheesesíos 'sysa towlpholl vooarmór.

VaBhí nyna scollagyndaltaí elleyeile feer chorreean-fheargach rhymsliomsa, son dy neemar gur bunnysbeagnach noanua va'na bhí an blugganliathróid, asagus ec y jerreyfaoi dheireadh beign doub'éigean dom drappaldreapadh harrishthar yan voalleybhalla dy gheddynle fáil maghamach crecéard v'er jeeta bhí tar éis teacht erar yan vlugganliathróid. TraNuair a vabhí mee er ghrappaltar éis dreapadh harrishthar yan voalleybhalla, va mee mybhí mé i mo hassoosheasamh ecag oirrimeall yan shaft. Va fysBhí a fhios aymagam dy rowgo raibh ynan towlpoll shohseo ymmodeemórán thousaneynmílte dyde hrieynthroithe erar diuniddoimhneacht; vebhí sé jeeaghynag féachaint dooysdomsa dorragheydorcha asagus grouwgruama, asagus vebhí sé feer fliughfíorfhliuch, asagus vabhí mee clashtynag cloisteáil nyna bineynbraonta dy ushteyuisce tuittymag titim sheesesíos, asaguscha ren mee likal ehníor bhain mé taitneamh as monneymórán!” AghAch tranuair a yeeaghd'fhéach mee sheesesíos, vabhí mee fakinag feiceáil yan blugganliathróid, foddeyi bhfad heesethíos erar eaghtyruachtar ynan ushteyuisce vaa bhí cheetag teacht 'sysa shaft lurgi ndiaidh jerrey'ndheireadh na obbyrhoibre.

VaBhí aaraghyncéimeanna vooareymóra goll sheesedul síos rishle lhiatteetaobh yan towlphoill. Cha rowNí raibh adsiad jeeaghynag féachaint dy vele bheith feer viean-mhaith, aghach fy-yerreyfaoi dheireadh ghow mee toshiaghtthosaigh mé dy ghrappaldreapadh sheesesíos, fakinag feiceáil dy rowgo raibh ynan blugganliathróid ayns shilleyi láthair. ChosneFuair mee gysgo dtí bun yan chiedchéad aareychéim, asagus eishtansin vabhí mee erar yan nahdara aareycéim. AghAch nishanois vabhí mee bunnysbeagnach assas mymo cheeayllchiall leshle aggleheagla; vebhí sé geddynag fáil ny s'níos dorragheydorcha asagus ny s'níos dorragheydorcha cari rith yan traaama, vabhí nyna bineynbraonta dy ushteyuisce tuittymag titim ooilleyuile mygeayrt-y-moomi mo thimpeall, vabhí mymo laueynlámha asagus mymo chassynchosa chachomh feayrfuar asle riohoighear, asagus va'nbhí an aareydréimire ooilleyuile er-creauar crith foymfúm. AsAgus fy-yerreyfaoi dheireadh, tranuair a vabhí mee myshtimpeall liehleath yan raadbhóthair heesethíos erar yan nahdara aareycéim, vrishbhris eh foymfúm! VaBhí mee faagitfágtha crogheycrochta ayns shenansin liorishag mymo laueynlámha, asagus bunnysbeagnach marroomarbh leshle aggleheagla. LurgI ndiaidh tammylttamaill hooarfuair mee yan niartneart dy hayrnle tarraingt mee-henemé féin seosesuas asagus goaillgabháil toshiaghttosaigh dy ghrappalle dreapadh seosesuas reeshtarís. VaBhí mee gennaghtynag brath dy vele bheith aynsi drogh-yienndrochaoibh, feayrfuar asagus faaselag, asagus 'scoanis ar éigean vaa bhí mee jerkalag súil dy chosneyle sroicheadh ynan eaghtyruachtair reeshtarís. AghAch hainktháinig eh lhiemliom asagus fy-yerreyfaoi dheireadh vabhí mee harrishthar yan voalleybhalla fud mymo chaarjynchairde. V'adBhí siad correecorraithe dy-liooargo leor dy rowgo raibh ynan blugganliathróid cailltcaillte; aghach, er my hon'sar mo shonsa t'ehatá sé foastfós heesethíos 'sysa towlpholl vooarmórasagus aigh vieádh mór erair!