Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

ErAr yan VullaghMhullach VaneBhán

CheetAg teacht hugchuig Glion MeayGleann na Má voishó KeeillChill PherickPhádraig, ta'ntá an ard raadmórbhealach chyndaaag iompú dy-ughteesuas gys ygo dtí an laue yeshlámh dheas, asagus ta beealbéal yan bayrbhóthair dysgo GlionGleann RushenRoisean ry-akinle feiceáil jeeraghdíreach kiongoyrt rooinos ár gcomhair. AghAch ayns shohanseo ta ry-akinle feiceáil, erar yan lauelámh hoshtalchlé beealbéal bayrbóthair elleyeile, eddyridir ynan shapsiopa asagus thieteach elleyeile faggys da'ni ngar don chenn chaardee-Ghaauetseancheárta ghabha nishanois doontdúnta rishle bleeantynblianta, ga dy velcé go bhfuil fer jeh nyceann de na gaaueyngaibhne s'jerreeis deireanaí foastfós bagheyina chónaí cha neenach foddeyfada ersooylar siúl.

Va'nBhí an bayrbóthar shohseo enmyssitainmnitheBayrBóthar MullaghMullaigh VaneBháin”, kyndagh rishmar gheall ar nyna claghynclocha baneybána taatá ry-gheddynar fáil erar yan thallootalamh ard ny sodjeyníos faide heesethíos, faggys da'ni ngar don Eairy. VaBhí ymmodeemórán claghyncloch lheidleithéid asagus adiad shohseo skeayltscaipthe harrishthar jiassdeisceart ny h-ellanan oileáin foddey er-dy-henneyfadó liorishag awinynaibhneacha roieag rith voishó SlieauShliabh CloghLog, erskynos cionn Forsdal. (Cha rowNí raibh mishmise rieauriamh shickyrcinnte mychione ynfaoin enmynainm shohseo; NeeAnMullaghMullachnyMollaghGarbhynan 'ocklefocal kiartceart? Ta J. J. Kneen aynsiEnmyn-buillLogainmneacha VanninMhananngraag rá dy neegurMollaghGarbhehé, aghach cha s'aymsníl a fhios agamsa. AghterbeeAr aon chuma, er sonar son yan skeealscéil shohseo, s'cummeyis cuma ehé).

MyshTimpeall meeileymíle erskynos cionn Glion MeayGleann na Má ta'ntá an bayrbóthar cheet dy veteacht chun bheith rearéidh, asagus ayns shohanseo ta'ntá an bayrbóthar voishó KeeillChill PherickPhádraig liorishtaobh le CregganCreagán nyna MraanemBan asagus yan BayrBóthar DowinDomhain cheetag teacht stiaghisteach aynann. Shiartanse dyRoinnt stundayrtynslat elleyeile ta ry-akinle feiceáil erar yan lauelámh hoshtalchlé bayrbóthar elleyeile taatá roieag rith shagheytharBoaylIonad Nowell” asagus harthar lhergaghfána SlieauSliabh WhallianChoileáin gysgo Ballaneas, asagus ta BayrBóthar MullaghMullaigh VaneBháin heneféin dy ghoaillle gabháil shinmuid shagheythar Arrasey, sheesesíos ynan UghtaghFána CroshCros dysgo BayrBóthar ArranArainn asagus BarruleBaarool jiasstheas; cronkcnoc vaa bhí enmyssitainmnithe liorishag nyna LoghlineeLochlannaigh “Wardfell”, ta mee er chlashtyntar éis cloisteáil.

Myr shenMar sin, ta kiareceithre raaidynbhóthar ayns shohanseo, asagus ayns nysna shenn laghynseanlaethanta vabhí lheidleithéid nyna builln-áiteanna shensin dy-mennickgo minic aynsi drogh ghoomíchlú fudar fud sleihshlua nyna cheereytíre. AsAgus shensin myrmar va'na bhí an ynnydt-ionad shohseo. D'inshD'inis my nauntm'aintín doudom (vabhí ea h-ayrhathair troggittógtha 'synsa ardlimistéar shensin, ecag Eairy PherickPhádraig) dy rowgo raibh dunverdúnmharfóir oanluckitadhlactha ecag nyna kiareceithre raaidynbhóthar (ta carn begbeag foastfós ry-akinle feiceáil ayns shenansin), asagus shimmeyis iomaí skeealscéal quaaghaisteach vaa bhí gollag dul fudar fud yan sleihtslua mychione yfaoin voayláit shohseo; aghach d'obdhiúltaigh ee inshinsint doudom nyna skeealynscéalta v'eea bhí sí er chlashtyntar éis cloisteáil jehde nyna reddynrudaí quaaghaisteacha asagus erskyn-dooghysosnádúrtha vaa bhí taaghey ehá ghnáthú. DooyrtDúirt ishsise nagh rownach raibh nyna skeealynscéalta shohseo firrinaghfírinneach; cha nee aghach ommidjysbaois almoraghaineolach, asagus lhisagh adba chóir dóibh ooilleyuile vea bheith jarrooditdearmadta.

AghAch unaon skeealscéal rena rinne ee g'inshinsint doudom. Fastyr dy rowTráthnóna amháin vabhí benbean cheetag teacht dy-valleyabhaile erar BayrBhóthar MullaghMullaigh VaneBháin, asagus inneeniníon vegbheag mareein éineacht léi. MyrMar v'ada bhí siad cheetag teacht faggys dai ngar do nyna kiareceithre raaidynbhóthar, dy-doaltattymgo tobann renrinne ynan inneeniníon vegbheag ee-heneí féin ya yingeydhingeadh stiaghisteach chionnteann noiin aghaidh ynna venmná, graag rá, “NauntAintín VoirreyMáire, ta mee lanelán agglitscanraithe asagus feayrfuar asagus ooilleyuile er-creauar crith!” “Cre'n faCén fáth? CreCéard a t'aynatá ann?” ChelleeraghLáithreach hilgchaith yan venbhean farbyleireaball ea cooatcóta harrishthar kioneceann ynan inneenchailín vegbhig, asagus dooyrtdúirt ee r'eeléi, sansheraghtag cogarnach, “TanneeFan faggysin aice láimhe dooysdomsa nishanois, ya villishmhilse veenmhín! AsAgus cre-erbeecibé rud chluinysa chloisfidh oo, ny jean oodéan jeeaghynféachaint er-gooylar gcúl! Ny jean oodéan jeeaghynféachaint er-gooylar gcúl er chor erbeear chor ar bith, asagus beebeidh oo saucheysábháilte! Ta shinTáimid bunnysbeagnach ecag yan thieteach!”

Rosh adShroicheadar thieabhaile dy-saucheyslán sábháilte gyngan boireytrioblóid erbeear bith elleyeile. Cha renNí dhearna ynan inneencailín rieauriamh ynan 'astyrtráthnóna shensin ya yarrooddhearmad; aghach cha rowní raibh vegdada rieauriamh er ny inshá insint jeedi crecéard v'er jeeta bhí tar éis teacht orrooorthu, ny cre'ncén torch dycineál chretoorcréatúir v'er chura bhí tar éis cur wheeshan oiread dy aggled'eagla urreeuirthi.