Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

TraieTrá Cabbagna Copóige

HieChuaigh mee moghreymaidin JesarnDé Sathairn dy rowamháin gysgo dtí TraieTrá CabbagCopóg dy hirreyag lorg partanynportán. DirreeD'éirigh mee seosesuas myshtimpeall lieh-oorleathuair lurgi ndiaidh queigcúig er y chlaga chlog asagus hiechuaigh mee gyschuig KnockaloeKnock Alloe BegBeag sysa ghleashtancharr, eishtansin hooyllshiúil mee seosesuas yan chenn chassanseanchosán harrishthar kioneceann CronkCnoc yan ChaitnysFhásaigh. Va'nBhí an emshyraimsir mie dy liooarmaith go leor aghach v'eebhí sí feer vodjallaghfíorscamallach asagus red begrud beag feayrfuar.

TraNuair a roshshroich mee ynan cassancosán gysgo Glion MeayGleann na Má renrinne mee geabbeyiarracht ynan cassancosán ya gheddynfháil taatá goll sheesedul síos dys ygo dtí an traietrá. V'ehBhí sé feer ghoilleefíordheacair. HooarFuair mee cassancosán begbeag vaa bhí jeantdéanta ecag nyna kirreecaoirigh ny nyna conneeyncoiníní asagus hiechuaigh mee sheesesíos. Va'nBhí an lhargaghfhána feer ughteefíorchrochta asagus vabhí mee goaillgabháil aggleeagla roishroimhe. VaBhí aggleeagla er nyar na foillanynfaoileáin neeshtfreisin, foddeeb'fhéidir dy rowgo raibh adsiad smooinaghtynag smaoineamh dy beigngo mbeinn tuittymag titim orrooorthu. HooarFuair mee maghamach dy gerridgo gairid nagh dodnár fhéad mee cosneyfáil ynan traietrá erar yan raadmbealach shensin asagus beign doub'éigean dom goll seosedul suas ynan ughtaghfhána reeshtarís.

HooyllShiúil mee, leshle Glion MeayGleann na Má derreygo dtí gur hainktháinig mee faggys dai ngar do NyNa CregganynCreagáin, eishtansin honnickchonaic me lhargaghfána faiyraghfhéarmhar dys ygo dtí an traietrá. Va fysBhí a fhios aymagam dy rowgo raibh daadhá raadbhealach dys ygo dtí an traietrá, foddeeb'fhéidir dy rowgo raibh ynan ferceann shohseo ferceann jeudíobh. Fy yerreyFaoi dheireadh roshtháinig mee dys ygo dtí an traietrá asagus lurgi ndiaidh tammylttamall begbeag hooarfuair mee ymmodeemórán partanynportáin. HonnickChonaic mee ynan chabbagchopóg voishynuaidhsean hooara bhfuair ynan traietrá shohseo ea h'ennymhainm neeshtfreisin; cha rowní raibh mee rieauriamh er vakintar éis feiceáil eeí roieroimhe sin. Shiartanse dy vleeantynRoinnt blianta er dy henneyó shin honnickchonaic mee ynan chabbagchopóg feiefhiáin taatá gaaseag fás ecag Torcross aynsi SostynSasana, aghach cha rowní raibh ynan chabbagchopóg shohseo ynan redrud cheddincéanna; v'eebhí sí dy slanego hiomlán anchasleydifriúil reeléi. CheauChaith eh fliagheybáisteach rishle tammylttamall begbeag aghach vabhí mee ro harrooghróghnóthach tasteyaire ya ghoaillghabháil jehde. VaBhí nyna foillanynfaoileáin gyllaghag béicíl asagus getlaghag eitilt faggys doui ngar dom asagus mygeayrt-y-moomi mo thimpeall. VaBhí gubbgogaire (nyina foillanfhaoileán aegóg) eddyridir daadhá chregcharraig asagus smooineeshíl nyna foillanynfaoileáin elleyeile dy rowgo raibh mee er cheear tí jannoodéanamh jeeilldochair er.

HooarFuair mee yan raadbóthar elleyeile ecag kioneceann nyna traietrá, asagus renrinne mee drappaldreapadh seosesuas. V'ehBhí sé feer ghoilleefíordheacair er yn oyrde bhrí dy rowgo raibh ynan sackmála trometrom er myar mo ghreeymdhroim asagus va'nbhí an lhargaghfhána ughteecrochta. TraNuair a renrinne mee cosneyfáil my hiemo theach vabhí mee lanelán skeetuirseach. V'ehBhí sé myshtimpeall lieh-oorleathuair lurgi ndiaidh nuynaoi er y chlaga chlog.

Er lhiamsDar liomsa naghnach jemsrachaidh mé dys shenansin dy mennickgo minic. Cha nee aghach goayrgabhar yan clieautsléibhe oddysar féidir leis shooyllsiúl dys shenansin dy aashaghgo héasca. FoddeeB'fhéidir dy baregurbh fhearr doudom faagailfágáil yan traietrá shensin dado nyna foillanynfaoileáin. MyrMar t'adatá siad graag rá synsa AmerigMheiriceá, “Ta shensin son nyar son na eaynleehéanlaithe, whooinneya dhuine.”