Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An Séú hAirleTairiscint Déag. CeistTeoirim.

Má leantar taobh trianosgailtriantáin, is mó an t-osgaluillinn amuichamuigh ná ceachtar den dá osgaluillinn is siafaide uaiguaithi istigistigh.

Leantar BC, i. taobh de thaobhaibhthaobhanna an trianosgailtriantáin ABC. Tá an t-osgaluillinn amuichamuigh, i. ACD, níos mó ná ceachtar de na hosgalaibhhuillinneacha is siafaide uaiguaithi istigistigh, i. ná ABC agus ná CAB.

A losAs los an deichiú airletairiscint dítheasgdéroinn AC iin nEE.

Cuir BE agus lean é go hFF, gur cómhagur comhionann BE agus EF, à losas los an tríú airletairiscint. Cuir FC.

FromaCruthúnas. AnsanAnsin, is cómhais comhionann AE agus EC, de ghléasthógáil. Is cómhaIs comhionann BE agus EF, de ghléasthógáil. Is cómhaIs comhionann na frith-osgailrinnuillinneacha, AEB agus CEF.

Dá bhrí sin, is cómhais comhionann faoi leith AE goagus nEBEB goagus n-aa n-osgaln-uillinn AEBAEB, agus CE goagus nEFEF goagus n-aa n-osgaln-uillinn CEF.

Dá bhrí sin, a losas los an cheathrú airletairiscint, is cómhais comhionann an t-osgaluillinn ECF, ar aghaigaghaidh EF, agus an t-osgaluillinn EAB, ar aghaigaghaidh EB.

Ach is mó an t-osgaluillinn ACD ná an t-osgaluillinn ECF.

Uime sin is mó éí ná an t-osgaluillinn EAB, i. ná CAB.