Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

Cabbyl UshteyEach Uisce?

NaghNach yindyssaghiontach ynan aght tadóigh a bhfuil my ayrm'athair dy kinjaghi gcónaí aynsi boireydtrioblóid ennaghéigin tra t'ehnuair a bhíonn sé faggys da'ni ngar don ushteyuisce? Ga dy byCé gur viemhaith leshleis golldul eeastaghag iascaireacht, ta fystá a fhios euagaibh ooilleyuile naghnár dynseefhoghlaim eh rieauriamh dy snauele snámh synsan ushteyuisce. T'ehTá sé ginshag insint skeealscéal mychione ynfaoin traaam v'eha bhí sé ayns ysan cheshaght-chaggeearm etlagheitilte, asagus v'ehbhí sé eignitéignithe liorishag fer-ynseemúinteoir dy ghollle dul stiaghisteach synsan ushteyuisce asagus snauesnámh mygeayrttimpeall, aghach cha nelníl mishmise er vakintar éis feiceáil eshyneisean rieauriamh synsan ushteyuisce dy arryltaghgo deonach.

VaBhí loghanlochán faggys da nyni ngar dár dhiedteach aynsi SostynSasana asagus boallaghba ghnáth da golldul dys shenansin feer vogheyan-luath sysa voghreymhaidin dy eeastaghag iascaireacht. VaBhí eeastiasc feer chroutaghfíorchleasach ry gheddynar fáil ayns shenansin. T'ehTá sé jeeaghynag féachaint gollrishcosúil leis yan bollanmballán asagus t'ehtá sé feer lajerfíorláidir asagus, dy jarroogo deimhin, t'ehtá sé feer ghoilleefíordheacair ehé ya hayrtynghabháil. SheignIs éigean dado ferdhuine vea bheith aarlooullamh roishroimh yan vadranmhaidin leshle rimlaghdorú, dooanduán asagus lugglugach erair, my veesmá tá eh sonchun ferceann jeudíobh ya hayrtynghabháil. TammyltTamall begbeag lurgi ndiaidh irree ny greineyéirí na gréine ta'ntá an eeastt-iasc shohseo goaill toshiaghtag tosú er goaillgabháil beebia, asagus cha nelníl adsiad geeag ithe gaghgach moghreymaidin noadyrar chor ar bith. Ta shiartanse dyroinnt eeasteyryniascairí mee-chredjuaghdíchreidmheacha aynann taatá graag rá nagh velnach bhfuil adsiad geeag ithe aghach ynan unt-aon cheayrtuair aynsi shiaghtseacht bleeaneymbliana!

AghterbeeAr aon chuma, vabhí my ayrm'athair cliaghtitcleachta rishle golldul dys yngo dtí an loghanlochán shohseo feer vennickgo mion minic cho leah'schomh luath is ghowa rinne ynan imbaghséasúr kiartceart toshiaghttosú, aghach ynan vleinbhliain shohseo vabhí eaghtyruachtar ynan ushteyuisce cooditclúdaithe leshle lilleeyn-ushteybual-lilí asagus cha rowní raibh boayl erbeeáit ar bith da cuirle cur ea rimlaghdhorú. Myr shenMar sin, hiechuaigh eh dys shenansin marishle John Williams asagus mac my naimm'uncail enmyssitainmnithe Roy. Veign'sBheinnse heneféin er vetar éis a bheith kionfênishi láthair aghach vabhí chingystinneas orrymorm. TraNuair a haink adthángadar dys ygo dtí an loghanlochán chianglecheangail my ayrm'athair daadhá headthéad erar gaghgach kioneceann jehde slatshlat yiarniarainn feer hromefíorthrom. V'ehBhí sé er cheear tí ceaucaitheamh ehé erar cheuthaobh hoalthall nyna lilleeynlilí asagus ehé ya hayrntharraingt er ashar ais dygo beaghmbeadh nyna lilleeynlilí giaritgearrtha fo'nfaoin ushteyuisce asagus dygo beaghmbeadh boaylionad jeantdéanta glenglan son e rimlaghdhorú.

HugChuir eh ynan derreydara headthéad dado John asagus ynan jeh elleyceann eile dado Roy asagus dooyrtdúirt eh, “GowGabh greim miemaith orroosynorthusan asagus ny lhig adná lig iad ersooylar siúl!” EishtAnsin hrogthóg eh ynan clattslat erskynos cionn ea chionechinn asagus hilgchaith eh ehé synsan ushteyuisce leshle ooilleyhiomlán ea niartnirt. GhowGhabh eh yindysiontas mooarmór tranuair a honnickchonaic eh Roy tuittymag titim gour-e-vulleei ndiaidh a mhullaigh geiyrtag leanúint erar ynan clattslat sheesesíos yan brooghbruach laaghaghlábach asagus stiaghisteach sysa loghanlochán. VaBhí Roy er chasseytar éis casadh ynan teadtéad mygeayrttimpeall ea roihlámh asagus cha daagníor fhág eh aghach peeshpíosa feer ghiarefíorghearr eddyridir eshyneisean asagus ynan clattslat.

Ta mee kiart dy liooarceart go leor,” dylleescairt eh streppalag streachailt mygeayrttimpeall myrmar cabbyl ushteyeach uisce; “foddymis féidir liom snauesnámh.”

S'mieIs maith lhiamliom shensin ya chlashtynchloisteáil,” dreggyrd'fhreagair my ayrm'athair, aghach vabhí ourysamhras erair asagus v'ehbhí sé smooinaghtynag smaoineamh erar lheimmyraghléimneach stiaghisteach dy hauail ehlena shábháil. AghterbeeAr aon chuma, hainktháinig Roy dys yngo dtí an thallootalamh reeshtarís fy yerrey hoalfaoi dheireadh thiar, asagus ghrapdhreap eh neeseaníos cooditclúdaithe veihó mullaghmhullach ea chingchinn dysgo boynbonn ea chosheychoise leshle laaghláib feohdaghdhéistineach. SheignIs éigean dado John asagus my ayrm'athair shooylsiúl tammyltachar begbeag voishynuaidhsean erar yan raadmbealach er ashar ais dy valleyabhaile er yn oyrde bharr dy rowgo raibh eh soaralag boladh gollrishcosúil le muclaghcró muice.

LhisinBa chóir dom graa rá rhytleat dy rowgo raibh caggeycogadh er vetar éis a bheith eddyridir my ayrm'athair asagus my nauntm'aintín neayr's ynón traaam v'eea bhí sí poostpósta rishle my naimm'uncail. Ga dy rowCé go raibh Roy asagus ea eaddaghéadach glennitglanta liorishag mymo voirmháthair roish mysula jaghndeachaigh eh dy valleyabhaile, s'begis beag va'na bhí an coloayrtyscomhrá eddyridir my ayrm'athair asagus my nauntm'aintín lurg shenina dhiaidh sin. Traa erbeeAm ar bith hugar thug ee shilleycuairt er myar mo voirmháthair yinnaghdhéanfadh ee tannaghtynfanacht cheusthietaobh istigh ynden dorrysdoras briaghtag fiafraí jehde my rowan raibh eh sthieistigh ny dynnach raibh. Cha darraghthiocfadh ee stiaghisteach er chor erbeear chor ar bith dygo beaghmbeadh eh sthieistigh ryle bleeantynblianta. TraNuair a hainktháinig ee stiaghisteach fy yerreyfaoi dheireadh, lanea lán bleeantynblianta ny s'anmeyníos déanaí, cha dooyrtdúirt ee vegfaic rishleis, asagus choud aschomh fada is ta fysatá a fhios aymagam, cha nelníl adsiad er loayrttar éis labhairt ry cheilleyle chéile foastfós.