Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

RiftanynBithiúnaigh PhurtPhort nyna hInsheyhInse

Ta paart dyroinnt leihmhaith bagheyina gcónaí ayns Purti bPort nyna hInsheyhInse nyna laghynlaethanta shohseo; sheis deineydaoine doiaghcineálta adsyniadsan asagus cha nel fysníl a fhios ecag monneymórán sleihslua dy bygur viemhaith lhieuleo jannoodéanamh spotchynjócanna aittaite. V'adBhí siad foddeyi bhfad ny smesseyníos measa tranuair a v'adbhí siad ny saaníos óige aghach t'adtá siad foastfós jannooag déanamh spotchmagaidh ny ghaanó dhó eerfiú ec y traaag an am t'aynatá ann jiuinniu. ShioneIs eol doudom adiad aghach cha b'loys douní leomhfainn gimraalua nyna enmynn-ainm er yn oyrde bhrí dy velgo bhfuil adsiad foastfós biobeo asagus sheignis éigean doudom freayllcoinneáil nyna volliaghtrún. Myr shenMar sin, ta nyna skeealynscéalta shohseo firrinaghfírinneach; cha nee aghach nyna enmynhainmneacha t'er veatá tar éis a bheith caghlaaitathraithe sonar son coadeychosaint nyna drogh-yanteegcoirpeach.

LaneA lán bleeantynblianta er dy henneyó shin, tranuair a v'adbhí siad foddeyi bhfad ny saaníos óige, vabhí shenn shiaulteyrseanseoltóir aynann vaa bhí cliaghteycleachta shooyllle siúl mygeayrttimpeall yan valleybhaile. VaBhí lurgeycos cailltcaillte ecag yan chiaullteyrseoltóir shohseo; cha nel fysníl a fhios aymagam rowan raibh eh cailltcaillte sysa chaggeychogadh ny kyndagh rishmar gheall ar drogh-haghyrtthimpiste ennaghéigin, aghach aghterbeear aon chuma vabhí lurgeycos fuyghadhmaid echeyaige. Va'nBhí an lurgeychos shohseo jeh'nden torchchineál shenn-emshyraghseanaimseartha asagus bun feer vegfíorbheag erair, ynan torchcineál taatá enmyssitainmnithe peg-leg. BoallaghBa ghnáth da'ndon chiaulteyrseoltóir shohseo goaillgabháil feaciúnais cheusthietaobh istigh jeh thie-oastd'óstán aynsin BoaylÁit yan VargeeMhargaidh. HoieShuigh eh sheesesíos erar skelloosheilf fo'nfaoin uinnagfhuinneog cheddinchéanna asagus hugchuir eh ea lurgeychos fuyghadhmaid ayns ynsan ynnydionad cheddincéanna gaghgach laa. GhowGhabh ferfear nyna deineyndaoine taatá mee er n'imraatar éis lua rimlaghdorú liauyrfada asagus renrinne eh looblúb ayns eina chionecheann. DaagD'fhág eh ynan looblúb erar yan thallootalamh fo'nfaoin uinnagfhuinneog ecag ynan ynnydionad boayl va'náit a raibh an shiaulteyrseoltóir cliaghteycleachta cur ea lurgeychos fuyghadhmaid. TraNuair a hainktháinig eh asagus hoieshuigh eh sheesesíos erar yan skellootseilf ynan laa shohseo, hayrntharraing ynan dooinneyduine aegóg erar yan rimlaghdorú derreygo dtí go renndearna ynan looblúb chionneyteannadh mygeayrttimpeall bunbhun ea lurgeychoise fuyghadhmaid. EishtAnsin hayrntharraing eh dy doaltattymgo tobann leshle ooilleyhiomlán ea niartnirt asagus huittthit ynan shiaulteyrseoltóir erar yan thallootalamh gyllaghag béicíl ea hiaghtsheacht mynneymionn mollaghtmallacht ayns ard-choraain ard gutha.

Bee fysBeidh a fhios euagaibh ooilleyuile dy rowgo raibh ard-speekardspuaic aynsi KeeillgCill NooNaomh Charmane ecag PurtPort nyna hInsheyhInse asagus hainktháinig eh dy vele bheith neu-hickyréadaingean lurgi ndiaidh dorrinstoirme mooarmóire asagus beign daueb'éigean dóibh ehé ya lhiggeyligean sheesesíos. Ta nyna claghynclocha vooareymóra foastfós ry akinle feiceáil sysa rhullickreilig asagus ta nyna paitchynpáistí cloieag imirt ny mast' ocina measc nyna laghynlaethanta shohseo. HainkTháinig daadhá ghooinneydhuine trooidtríd yan rhullickreilig oie dy rowoíche amháin lurgi ndiaidh ynan traaama vaa bhí nyna thieyn oasthóstáin doontdúnta. S'cosoyllaghIs cosúil dy rowgo raibh adsiad lanelán dyde lhuneleann er yn oyrde bhrí dy bygur viemhaith lhieuleo giuól palcheyneart dyde youghdheoch asagus lheid y shenan leithéid sin, aghach lhisinsba chóir domsa graa rá nagh velnach bhfuil mee er vakintar éis feiceáil adiad scooiritar meisce rieauriamh. Ec y traaAg an am shensin va'nbhí an ChlaghChloch ChrooinysChorónaithe er vetar éis a bheith goitgafa ersooylar siúl dysgo NalbinhAlbain voishó LunninLondain, asagus ga dy velcé go bhfuil clagh vooarcloch mhór er ashar ais reeshtarís fofaoi stoylchathaoir ynan chrooinyschorónaithe aynsi ManishterMainistir Westminster, ta paart dyroinnt leihmhaith graag rá nagh neenach ynan ferceann kiartceart eeí, asagus dy velgo bhfuil ClaghCloch Scone foastfós aynsin NalbinAlbain.

AghterbeeAr aon chuma, hainktháinig nyna deineydaoine shohseo erar claghchloch mysh ynfaoin mooadysmhéid cheddinchéanna asagus ClaghCloch Scone tranuair a v'adbhí siad gollag dul dy valleyabhaile, asagus chiangle adcheanglaíodar foagreyfógra mygeayrt-y-myshina timpeall er nyarna screeuscríobh myr shohmar seo:

Hooar shinFuaireamar ehé! ShohSeo ehé! YnAn ChlaghChloch ChrooinysChorónaithe,” asagus daag add'fhágadar eh erar greeishynstaighrí OffishOifig nyna PolleenynnGardaí PurtPhort nyna hInsheyhInse. Chrank adChnagadar erar yan dorrysdoras asagus roie adritheadar dysgo cheutaobh elleyeile yan raadbhóthair, boayláit chiellar cheil adsiad adiad heneféin asagus dreayllchoinnigh adsiad arreyaire. LurgI ndiaidh tammylttamaill begbhig hainktháinig sundersumnadóir maghamach curag cur ea vreechynbhríste mygeayrt-y-myshina thimpeall asagus, ga dy rowcé go raibh eh gymmyrkeyag iompar soilsheysolais, cha vaikní fhaca eh ynan chlagh vooarchloch mhór. AsAgus renrinne eh snapperaltuisliú harreethairsti asagus huittthit eh gour-e-vulleei ndiaidh a mhullaigh dysgo bun nyna greeishynstaighrí.

Honnick adChonaiceadar ehé goll seoseag dul suas nyna greeishyncéimeanna reeshtarís asagus lhaihag léamh ynan foagreyfhógra, aghach erreishtar éis da fakin shené sin a fheiceáil beign daueb'éigean dóibh golldul er yn oyrde bharr naghnach voddagh adbhféadfaidís scuirrstopadh garaghteegáire.

MyshTimpeall daadhá vleinbhliain er dy henneyó shin aynsi Mee HouineyMí na Samhna, cheayllchuala cummalteeáitritheoirí PhurtPhort nyna hInsheyhInse taatá bagheyina gcónaí ecag kioneceann yan valleybhaile sniesseyis neasa dado Glion MeayGhleann na Má sheeanfuaim quaaghaisteach synsan oieoíche. CheayllChuala mee ehé mee heneféin myshtimpeall nanea haon er y chlaga chlog sysa voghreymhaidin gaghgach oieoíche rishle shiaghtynseachtain ny ny smooníos mó. V'ehBhí sé gollrishcosúil le moddeymadra gullyrneeag béiceadh ny tarrootarbh buirrooghag búireach, aghach vabhí mee lane shickyrlánchinnte nagh neenach sheeanfuaim dooghyssaghdhúchasach ehé. Fy yerreyFaoi dheireadh cheayllchuala mee dooinneyduine loayrtag labhairt mychione yfaoin cheeanfhuaim quaaghaisteach sysa thie-lhonneyteach tábhairne. Va'nBhí an dooinneyduine shohseo ruggitbeirthe aynsi LerphoyllLearpholl aghach va'nbhí an ayrt-athair asagus yan voirmháthair echeyaige nynina MannineeManannaigh dooiedhúchasacha asagus ta shenn ennymseanainm ManninaghManannach echeyaige myrgeddinfreisin. AghAch ta nyna deineydaoine elleyeile cliaghteycleachta le jannoodéanamh spotchmagaidh jehde, graag rá nagh velnach bhfuil eh aghach SostnaghSasanach asagus myr shenmar sin. T'adTá siad jannooag déanamh spotchynjócanna aittaite elleyeile da myrgeddinfreisin. Daag adD'fhágadar costraylynbuidéal lhonneyleanna cheutaobh mooieamuigh e hiedá theach oie dy rowoíche amháin boayl taáit a bhfuil nyna costraylynbuidéil bainneybhainne faagitfágtha dy cadjinde ghnáth.

V'ehBhí sé graag rá dy rowgo raibh eh er chlashtyntar éis cloisteáil sheeanfuaim quaaghaisteach rishle shiaghtynseachtain faggys da ei ngar dá hietheach asagus dy rowgo raibh eh shieltynag síleadh dy rowgo raibh scaantaibhse taagheyag taithí ynan ynnydionaid shensin. HonnickChonaic mee dy rowgo raibh paart dyroinnt gheineydaoine scrysseyag drannadh tratráth nagh rownach raibh eh jeeaghynag féachaint orrooorthu, asagus er-lhiamsis dóigh liomsa dy row fysgo raibh a fhios ocacu erar ynan aght va'ndóigh a raibh an sheeanfhuaim jeantdéanta. AghterbeeAr aon chuma, v'ehbhí sé loayrtag labhairt mychionefaoi ooilley nygach ceann de na reddynrudaí quaaghaisteacha erskyn-dooghysosnádúrtha. Ny smooNíos mó, v'ehbhí sé loayrtag labhairt ny s'leaieníos luaithe v'adbhí siad scrysseyag drannadh asagus fy yerreyfaoi dheireadh vabhí cooinaghtcuimhne aymagam erar redrud ennaghéigin lhaiha léigh mee aynsi lioarleabhar mychionefaoi shenn chliaghtaghynseanghnásanna Ellan VanninOileán Mhanann. VaBhí spotchjóc er n'imraaluaite sysa lioarleabhar enmyssitainmnithe JouylDiabhal ayns ysa PhiobPhíopa. BoallaghBa ghnáth dado nyna guillynbuachaillí ManninaghManannacha cur fritlagynbalcaisí aynsi piob-surnbpíopa soirn asagus loshtey adiad a dhó. Ta'nTá an phiobpíopa feddanagheyag feadaíl dy injilgo híseal tra ta'nnuair atá an aert-aer roieag rith dy tappeego tapa trooidtríd yan phiobphíopa. DooyrtDúirt mee rishleis dy rowgo raibh JouylDiabhal sysa PhiobPhíopa echeyaige er-lhiamsdar liomsa. Cha rowNí raibh eh toiggalag tuiscint aghach renrinne nyna deineydaoine elleyeile garaghteegáire erfaoi. Cha mieChomh maith leshleis ynan chooidchuid smoois mó jeh cummalteed'áitritheoirí PhurtPhort nyna hInsheyhInse vaa bhí cheusthietaobh istigh yan chashtalchaisleáin erar ynan oieoíche; cha lhiassní gá doudom graa rá cre'n oyrcén fáth shensin; mannagh velmura bhfuil fysa fhios ocacu mychionefaoi skeealscéal ennaghéigin elleyeile, shioneis eol dauedóibh dy miego maith ynan ModdeyMadra DooDubh er-dyn yón traatráth doda d'fhéad adsiad shooyllsiúl hoshiaghtar dtús. AghAch ta ferfear aynann boallaghba ghnáth jannooag déanamh spotchmagadh miemaith tra v'ehnuair a bhí sé nyina ghuilleybhuachaill asagus er-dyn yón traaam shensin neeshtfreisin. BoallaghBa ghnáth da shooyllsiúl choud'schomh fada le greeishyncéimeanna ynan chashtalchaisleáin marishle caarjyncairde asagus eishtansin graag rá rooleo.

Cha b'loys douNí leomhfainn golldul ny sodjeyníos faide; ta mee goaillag gabháil aggleeagla roishroimh yan VoddeyMhadra DooDhubh. HemsRachaidh mé er ashar ais dy valleyabhaile.”

TraNuair a cheayll adchualadar shensin yiarraghdéarfadh nyna fir elleyeile naghnár ghow adghabhadar aggleeagla er chor erbeear chor ar bith asagus kiartceart dy miego maith da golldul dy valleyabhaile dyschuig ea vummigmháthair. ErreishTar éis dauedóibh gra shené sin veagh ad eignitbheadh sé orthu golldul ny sodjeyníos faide dy soilshaghey maghle míniú nagh rownach raibh aggleeagla erbeear bith orrooorthu, aghach veagh adbheidís smooinaghtynag smaoineamh erar yan VoddeyMhadra DooDhubh ny yei shenina dhiaidh sin asagus ooilleyuile. Cho leah'sChomh luath is v'ada bhí siad ass shilleyas amharc raghrachadh eh henesé féin dyschuig ynnydionad bioneb'eol da, boayl vaáit a raibh towlpoll dysgo mullaghmullach yan voalleybhalla raadáit oddagha bhféadfadh ferfear cosneyfáil stiaghisteach sysa chashtalchaisleán. TraNuair a hainktháinig nyna fir elleyeile dysgo dtí cheutaobh elleyeile nyna shenn ardchiamblesean-ardeaglaise veaghbheadh eh ayns shenansin hannahcheana fuirraghtynag fanacht rooleo, asagus tranuair a haink adthángadar er gerrey dai ngar dó veaghbheadh eh giounstyrneeag amhastrach asagus gullyrneeag béiceadh erar aghtbhealach erskyn dooghysosnádúrtha. Cha beaghNí bheadh nyna fir elleyeile tannaghtynag fanacht ayns shenansin foddeyi bhfad.