Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

GaddagheyPóitseáil nyna BraddanmBradán

S'cosoyllaghIs cosúil dy rowgo raibh shiusibh er vakintar éis feiceáil ynan skeealscéil mychionefaoi fer-gaddeeghadaí fofaoi DroghadDhroichead Hulby vaa bhí scruitscríofa ecag Shorus sysa RollageRéalta VanninaghMhanannach keayrt dy rowtráth (asagus taatá nishanois sysa lioarleabhar shohseo). HainkTháinig ynan fer-gaddeegadaí shohseo ny whaiylin araicis rhymsliomsa ayns ysa thie-oastteach tábhairne YAn Feeaght t'ecatá ag BalleyBaile LaaghLacha keayrt dy rowtráth asagus dinshd'inis eh ymmodeemórán skeealynscéalta aittgreannmhara doudom. ShioneIs eol doudom skeealynscéalta elleyeile my-e-chionefaoi cheaylla chuala mee voishó ManninaghMhanannach dooiedúchasach aynsi Rhumsaa.

Keayrt dy rowLá dá raibh v'ehbhí sé shooyllag siúl leshleis ynan awinabhainn shirrey erag lorg braddanbradáin; ve'nbhí sé ina imbaghshéasúr tra t'adnuair atá siad cheetag teacht veih'nón cheaynfharraige. TraNuair a hainktháinig eh dyschuig boayláit bioneb'eol da dy miego maithva fysbhí a fhios miemaith echeyaige er nyar na buill va'nháiteanna a raibh an braddanbradán cliaghteycleachta le chaglymbailiú gaghgach bleinbliainhainktháinig eh erar daadhá ghuilleybhuachaill geeastaghag iascach.

VelAn bhfuil oo er chionnagheytar éis ceannach kiedcead dy eeastaghag iascaireacht aynshohanseo, mymo ghuillynbhuachaillí?” vried'fhiafraigh eh jeudíobh.

Cha nelNíl.”

WellBhuel, immee shiuimígí rhymbiuromhaibh eishtansin,” dooyrtdúirt eh, “asagus cha nelníl mee geearreeag iarraidh shiuishsibhse ya akinfheiceáil er ashar ais reeshtarís rieauriamh sysan voayláit shohseo.”

Hie adChuadar ny neeshtaraon ersooylar siúl ayns siyrfaoi dheifir mooarmhór.

Cha lhigginsligfinnse dauesyndóibhsean geeastaghiascaireacht sysan voayláit shareis fearr lhiamliom erar ynan awinabhainn sonar son gaddagheypóitseála,” dooyrtdúirt eh rhymliom.

Keayrt dy rowLá dá raibh v'ehbhí sé kiongoyrt rishos comhair yan vriwbhreithimh er yn oyrde bhrí dy hayrngur tharraing nyna meoir-sheepóilíní eshyneisean tra v'ehnuair a bhí sé gaddagheyag póitseáil braddanbradáin. Phrow adD'iarradar ynan chooishchúis n'oiina aghaidh asagus hooar adfuaireadar maghamach dy neegur kyndaghciontach ehé.

SheignIs éigean dhytduit geeckíoc ooleyfíneála jehde queigchúig puintphunt asagus feedfiche,” dooyrtdúirt yan briwbreitheamh rishleis.

BeeAn mbeidh traaam dooysdomsa geeckíoc?” vried'fhiafraigh eh jeh'nden briwbhreitheamh.

Nar lhigligfidh eh JeeDi,” dooyrtdúirt ynan briwbreitheamh. “Mannagh vod ooMura féidir leat eeckíoc, sheignis éigean dhytduit vea bheith curritcurtha ayns pryssooni bpríosún. Cha nelNíl mishmise er cheear tí lhiggeyligean yan raadbhealaigh dhytduit yn aghtsa chaoi go voddaghbhféadfá gaddagheypóitseáil tooilleytuilleadh braddanbradán asagus dygur chreck addhíoladar asagus eishtansin cheetteacht er ashar ais sonar son geeckíoc dty ooleyd'fhíneála.”

S'cummeyIs cuma lhiamliom vea bheith curritcurtha ayns pryssooni bpríosún,” dooyrtdúirt eh, “ShimmeyIs iomaí keayrtuair taatá mee er vetar éis a bheith ayns shenansin, aghach cha voddymsní féidir liomsa baaraillaghdú ynan traaama dy vele bheith curritcurtha dys shenansin nishanois.”

AsAgus cre'n facén fáth shensin?” vried'fhiafraigh ynan briwbreitheamh jehde.

Nagh neeNach é shohseo imbaghséasúr ynna eeastaghhiascaireachta?” dooyrtdúirt ynan fer-gaddeegadaí.